Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Tim Meijers ontvangt voor zijn afstudeerscriptie voor Politicologie en internationale betrekkingen de J.C. Baak scriptieprijs van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Internationale strafhoven als het Joegoslavië tribunaal zouden een stuk rechtvaardiger handelen en overkomen als ze beter met de bevolking communiceren. Dit is de belangrijkste conclusie van Tim Meijers in zijn afstudeerscriptie voor Politicologie en internationale betrekkingen aan de UvA. Op woensdag 23 november ontvangt Meijers de J.C. Baak scriptieprijs van 2.000 euro. Het gaat om een nieuwe prijs ingesteld door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Tim Meijers formuleerde in zijn scriptie Legitimacy, International Courts & Citizenship op basis van literatuur een standaard voor legitiem (voor de bevolking rechtvaardig) handelen. Vervolgens bestudeerde hij twee internationale strafhoven en hun handelswijze, en legde deze langs zijn standaard. Hij komt tot de conclusie dat internationale strafhoven niet altijd acceptabel en rechtvaardig handelen, omdat ze de bevolking vaak negeren en niet of nauwelijks met hen communiceren. Zo vertaalde het Joegoslavië-tribunaal belangrijke documenten en persberichten pas tien jaar later. Het effect is volgens Tim dat leiders worden berecht, maar dat dit niet bijdraagt tot de vorming van een democratische rechtsstaat. Hij benadrukt dat internationale gerechtshoven respect moeten tonen voor de capaciteiten en mening van de bevolking. Mensen hebben recht op inspraak over wat er in hun land gebeurt, stelt hij.

In zijn scriptie komt hij ook tot een lange lijst met aanbevelingen over wat internationale rechtshoven kunnen verbeteren in de wederzijdse communicatie met de bevolking, zoals het beleggen van meetings met het publiek, het organiseren van hoorzittingen en het toegang verlenen aan journalisten tot documenten. Daarnaast geeft hij ook goede voorbeelden uit de praktijk.

De jury is onder de indruk van de evenwichtigheid, rijpheid en volwassenheid waarmee de scriptie is geschreven en oordeelt dat Tim Meijers het onderwerp en de literatuur zeer goed beheerst.

Over de J.C. Baak Prijs

De prijs is ter beschikking gesteld uit de gelden van het Mr. J. Baak Fonds, dat wordt beheerd door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De prijs is bestemd voor scripties in de filosofie, rechtsgeleerdheid, politicologie, internationale betrekkingen of sociologie. Het onderzoek moet relevant zijn voor het vreedzaam naast elkaar leven van verschillende volken.