Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Voor de internationale tentoonstelling Klee en Cobra. Het begint als kind gaat het Cobra Museum in Amstelveen samenwerken met de programmagroep Ontwikkelingspsychologie van de UvA. De UvA-wetenschappers gaan zich bezighouden met zowel wetenschappelijk onderzoek als met een publieksprogramma.

Zentrum Paul Klee, Bern1940, Wander-ArtistGekleurde lijmverf op papier op karton, 31 x 29,2 cm15274

Voor de internationale tentoonstelling Klee en Cobra. Het begint als kind gaat het Cobra Museum in Amstelveen samenwerken met de programmagroep Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit van Amsterdam (UvA). UvA-wetenschappers Tessa van Schijndel, Maartje Raijmakers, Ad Dudink en Thomas Pronk gaan zich bezighouden met zowel wetenschappelijk onderzoek als met een publieksprogramma. Beide onderdelen sluiten aan bij het thema van de tentoonstelling, namelijk de wederzijdse fascinatie van Paul Klee (1879-1940) en de Cobra-groep (1948-1951) voor de wondere verbeeldingswereld van het kind, en de grote invloed die Klee heeft gehad op de Cobra-kunstenaars.

De toevoeging van de ontwikkelingspsychologische invalshoek maakt de raakvlakken tussen kunst en psychologie vanuit het thema van de tentoonstelling zichtbaar. Hiermee speelt het Cobra Museum in op de groeiende belangstelling voor kinderlijke expressie.

Wetenschappelijk onderzoek

In samenwerking met de UvA-onderzoekers heeft het Cobra Museum twee onderzoeken uitgewerkt die inhaken op het thema van de expositie. Het publiek wordt daarbij gevraagd te participeren.

Onderzoekslab in het museum en op scholen
In het kader van het eerste onderzoek wordt in het museum een apart Het begint als kind-lab geopend. Kinderen moeten voor het onderzoek een paar eenvoudige taken uitvoeren. De taken zijn er op gericht deelnemers op verschillende manieren uit te dagen flexibel na te denken en bestaan uit het luisteren naar een verhaal, het beantwoorden van een paar vragen en het maken van een paar tekeningen. Met het onderzoek willen de UvA-onderzoekers aantonen dat expliciete kennis over een onderwerp het flexibel denken erover beïnvloedt.

Online experiment
Daarnaast wordt een online experiment opgezet dat de subjectieve ervaring van werken van Paul Klee en kindertekeningen met elkaar vergelijkt. Deelnemers moeten werken van Klee en kindertekeningen beoordelen op vijf aspecten: vaardigheid, originaliteit, valentie, opwekkend karakter en schoonheid. Het online experiment is gedurende de hele tentoonstellingsperiode (28 januari t/m 22 april 2012) toegankelijk via www.cobra-museum.nl/psychologie.

De resultaten van beide onderzoeken worden aan het eind van de tentoonstelling onder meer via de website van het Cobra Museum (zie link hieronder) worden gepresenteerd.

Publieksprogramma

Naast het wetenschappelijk onderzoek worden gedurende de tentoonstelling diverse publieksactiviteiten georganiseerd waarbij de psychologische invalshoek op het thema van de tentoonstelling centraal staat.

Een overzicht van alle publieksactiviteiten tijdens Klee en Cobra is vanaf eind december 2011 terug te vinden op de website van het Cobra Museum (zie link hieronder).