Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De ministerraad heeft drie UvA-hoogleraren benoemd tot kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Barbara Baarsma, Aukje Nauta en Evert Verhulp nemen van 1 april 2012 tot 1 april 2014 zitting in de raad.

De ministerraad heeft drie UvA-hoogleraren benoemd tot kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Barbara Baarsma, Aukje Nauta en Evert Verhulp nemen van 1 april 2012 tot 1 april 2014 zitting in de raad. Rector magnificus Dymph van den Boom toont zich verheugd over het bericht: ‘Ik ben er trots op dat maar liefst drie van de zes nieuwe kroonleden hoogleraar zijn aan de UvA. Het onderstreept dat de UvA midden in de maatschappij staat.’

Prof. dr. Barbara Baarsma is bijzonder hoogleraar Toegepast Economisch Onderzoek aan de UvA en directeur van SEO Economisch Onderzoek. Ze houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van marktwerking, mededinging en regulering. Zo was ze onder meer betrokken bij het ontwikkelen van een mededingingstoets voor wetgeving en vraagstukken op het gebied van toetreding. Tevens adviseert Baarsma bij mededingingszaken (bijvoorbeeld fusies, kartelzaken en staatssteun).

Prof. dr. Aukje Nauta is bijzonder hoogleraar Employability in werkrelaties aan de UvA. Daarnaast is zij medeoprichter van organisatieadviesbureau Factor Vijf. Nauta publiceert over onderwerpen op het gebied van arbeids- en organisatiepsychologie en HRM, waaronder prosociaal gedrag, conflict, employability, leeftijdsbewust personeelsbeleid en sociale innovatie. In 2011 verscheen haar meest recente boek Tango op de werkvloer. Een andere kijk op arbeidsrelaties (Van Gorcum). Nauta adviseert daarnaast bedrijven en instellingen over kwesties rondom inzetbaarheid, arbeidsrelaties en sociale innovatie.

Prof. mr. Evert Verhulp is hoogleraar Arbeidsrecht aan de UvA. Tevens is hij lid van de commissie Arbeidsmarkt, Ontslagrecht en Medezeggenschap van de SER en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof van Amsterdam. Verhulp is daarnaast directeur van Arbeidsmarktresearch UvA BV. In 2008 en 2009 heeft hij op verzoek van de Internationale Arbeidsorganisatie onderzoek gedaan in Kirgizië, en aanbevelingen gedaan om de samenwerking tussen werkgever en werknemers in dat land te verbeteren.

Over de SER

De SER adviseert kabinet en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Ook voert de SER bestuurlijke en toezichthoudende taken uit. In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers samen. Andere aan de UvA verbonden kroonleden van de huidige SER zijn: prof. dr. Alexander Rinnooy Kan (hoogleraar Policy analysis in the private and public sectors), prof. dr. Arnoud Boot (hoogleraar Ondernemingsfinanciering en Financiële Markten), dr. Jet Bussemaker (lid College van Bestuur UvA), prof. dr. ir. Louise Fresco (universiteitshoogleraar), prof. dr. Mirjam van Praag (hoogleraar Ondernemerschap en Organisatie), prof. dr. Coen Teulings (hoogleraar Algemene Economie, in het bijzonder overheidsbeleid en arbeidsmarkten) en prof. dr. Casper van Ewijk (hoogleraar Macro-economie).