Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een subsidie van €250.000 toegekend aan dr. Bas van den Putte van de Amsterdam School of Communication Research van de UvA. Met de subsidie gaat Van den Putte onderzoek doen naar gezondheidsvoorlichting voor jongeren met leerproblemen.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een subsidie van €250.000 toegekend aan dr. Bas van den Putte van de Amsterdam School of Communication Research van de UvA. Met de subsidie gaat Van den Putte onderzoek doen naar gezondheidsvoorlichting voor jongeren met leerproblemen.

Jongeren met leerproblemen drinken, roken, en blowen meer dan andere jongeren. Van den Putte gaat onderzoeken hoe voorlichting aan 12-15 jarigen in het speciaal en praktijkonderwijs over alcohol, tabak, en cannabis begrijpelijker en effectiever kan worden gemaakt. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Trimbos Instituut.

De Nederlandse overheid noemt begrijpelijke taal - of beter gezegd het gebrek daaraan - als één van de top 10 knelpunten in de dienstverlening aan burgers. En ook voor sectoren als de financiële dienstverlening, het onderwijs en de gezondheidszorg is begrijpelijke taal van groot belang. Daarom start NWO het programma Begrijpelijke Taal: fundamenten en toepassingen van effectieve communicatie. NWO financiert negen onderzoeken naar dit thema.

De onderzoeksprojecten komen tot stand in samenwerking met maatschappelijke instellingen en bedrijven. Hierdoor zijn de onderzoeken vraaggestuurd ingericht en kunnen de resultaten direct in de praktijk worden toegepast. Het doel van het programma is om meer kennis te verzamelen op het gebied van effectieve communicatie, en de wetenschappelijke expertise op dit terrein beter beschikbaar te maken voor overheden en organisaties.