Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

UvA-sociologe Marigo Teeuwen presenteerde deze week haar boek Verraderlijk gewoon. Het is een onderzoek naar criminele jongeren met een 'licht verstandelijke beperking'. Teeuwen stelt dat in het jeugdstrafrecht licht verstandelijk gehandicapte jongeren de laatste jaren sterk oververtegenwoordigd zijn geraakt.

UvA-sociologe Marigo Teeuwen presenteerde afgelopen maandag haar boek Verraderlijk gewoon. Het is een onderzoek naar criminele jongeren met een 'licht verstandelijke beperking'. Teeuwen stelt dat in het jeugdstrafrecht licht verstandelijk gehandicapte (LVG) jongeren de laatste twee decennia sterk oververtegenwoordigd zijn geraakt. In de vrijwillige hulpverlening blijven ze juist ondervertegenwoordigd. In haar boek vraagt Teeuwen zich af wat er is gebeurd en welke maatschappelijke veranderingen op sociaal en politiek gebied aan deze opvallende verschuiving hebben bijgedragen.

Teeuwen onderzocht 120 reclasseringsdossiers van licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Ook interviewde ze jeugdreclasseringswerkers, vertegenwoordigers van politie, officieren van justitie en kinderrechters.

Uit het onderzoek van Teeuwen blijkt dat veranderingen in het samenleven, zorgen en straffen bijdragen aan de toename van licht verstandelijk gehandicapte jongeren in het strafrecht.Daarnaast spelen gezinsproblemen, foute vrienden en drugs een rol.De helft van de ouders van de onderzochte jongeren is zelf verstandelijk gehandicapt.

Teeuwen vindt het noodzakelijk om LVG-jongeren meer begeleiding en ondersteuning te bieden Het IQ van een LVG’er is niet zomaar te veranderen, maar sociale vaardigheden wel. Ook moet er meer kennis komen over wat licht verstandelijke beperkingen zijn, en hoe je ermee om moet gaan. Niet alleen in het strafrecht, maar ook in de hulpverlening.

Haar onderzoek laat zien dat de meeste jongeren wel het verschil tussen goed en kwaad weten maar hier niet naar handelen. Teeuwen pleit er daarom voor om bij het bepalen van de strafmaat voor zowel een ontwikkelingspsychologische als een ontwikkelingspsychopathologische benadering van de jongere. Tevens behoren de mate van toerekeningsvatbaarheid en daarmee de schuldvraag aan de orde te worden gesteld.