Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Weekblad Folia publiceerde een bericht over contracten die afgesloten zijn met tijdelijke scriptiebegeleiders aan de opleiding Politicologie. De UvA hecht eraan een incompleet beeld dat hierdoor is ontstaan, recht te zetten.

Weekblad Folia publiceerde op 25 april een bericht over contracten die afgesloten zijn met tijdelijke scriptiebegeleiders aan de opleiding Politicologie. De Universiteit van Amsterdam hecht eraan een incompleet beeld dat hierdoor is ontstaan, recht te zetten.

Master- en bachelorscripties worden standaard begeleid door docenten uit de vaste staf. Het kan echter gebeuren dat een van deze vaste docenten plotseling uitvalt door ziekte, het wisselen van werkgever of andere onvoorziene omstandigheden. Wanneer de voortgang van het onderwijs in het gedrang dreigt te komen, wordt een tijdelijk kracht ingezet voor de begeleiding van een scriptiegroep. Zo’n groep bestaat uit maximaal 10 studenten. Masterscripties worden begeleid door een op kwaliteit geselecteerde, gepromoveerde docent.

Bij de opleiding Politicologie is de inzet van tijdelijke docenten bij de begeleiding van masterscripties, zeer gering. Het gaat om maximaal 1 fte op een totaal personeelsbestand van 100 fte.

De tijdelijke docenten die extern worden aangetrokken bij de begeleiding van masterscripties krijgen een basiscontract aangeboden voor 5 ingeleverde masterscripties, aangevuld met een standaardvergoeding voor eventuele scripties die daar bovenop komen (met een maximum van 10). De vergoeding is niet afhankelijk van de eindbeoordeling van de scripties. Voor elke ingeleverde scriptie, ongeacht of deze is afgerond met een voldoende of een onvoldoende, staat een standaard aantal begeleidingsuren. De kwaliteitscontrole is gewaarborgd doordat iedere scriptie een tweede lezer heeft die deel uitmaakt van de vaste staf van Politicologie.

De extern aangetrokken begeleiders krijgen dus een vast inkomen van 5 maal het aantal uren dat staat voor de begeleiding van een masterscriptie. Mochten de docenten slechts 4 ingeleverde scripties begeleiden, dan nog krijgen ze voor 5 scripties vergoed.

In 2011 heeft de opleiding Politicologie voor drie scripties nabetalingen gedaan, op een totaal van 305 ingeleverde bachelor- en masterscripties.