Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Een nieuw behandelingsplan voor hiv-patiënten kan leiden tot een aanzienlijke vermindering in medicijngebruik, stellen wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam op basis van een nieuw computermodel. Hun bevindingen verschenen onlangs in het wetenschappelijk tijdschrift PLoS ONE.

Een nieuw behandelingsplan voor hiv-patiënten kan leiden tot een aanzienlijke vermindering in medicijngebruik. De patiënt gebruikt bij deze behandeling na elke twee weken één week geen medicijnen. Het effect blijkt even goed als bij continue medicijngebruik. Dat ontdekten wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam op basis van een nieuw computermodel. Zij werkten samen met een internationaal onderzoeksteam van medici en virologen. Hun bevindingen verschenen onlangs in het wetenschappelijk tijdschrift PLoS ONE.

De behandeling van hiv met gecombineerde antiretrovirale therapie (cART) is bijzonder succesvol. Voorwaarde is dat de patiënt zo snel mogelijk na infectie met de behandeling begint. De toegenomen levensverwachting van hiv-positieve patiënten heeft er echter toe geleid dat de medicijnen langdurig moeten worden gebruikt, met een grotere kans op bijeffecten en hogere gezondheidskosten tot gevolg. Daarom is er veel belangstelling voor het structureel onderbreken van de therapie (Structured Treatment Interruptions, STI). STI blijken tot nu toe echter vaak de sterftekans te vergroten, en verhogen bovendien de kans op verdere verspreiding van het virus.

Onder leiding van UvA-hoogleraar Peter Sloot ontwikkelden de onderzoekers een geavanceerd computermodel waarmee in detail bestudeerd kan worden waarom STI tot nu toe niet succesvol zijn. Het ontstaan van reservoirs voor het hiv-virus in cellen die deel uitmaken van het immuunsysteem speelt hierbij een belangrijke rol, stellen de onderzoekers. De nieuwe computersimulatie laat zien dat een optimale behandeling bestaat uit een schema van twee weken medicatie gevolgd door één week onderbreking van medicatie. Bij deze behandeling kan het immuunsysteem zich herstellen, zijn de bijwerkingen kleiner en is het effect van behandeling even goed als bij continue medicatie zonder onderbrekingen. Dit kan leiden tot een vermindering in medicijngebruik van 30 tot 40 procent per patiënt.

Virtuele patiënten

De onderzoekers rekenden de hiv-virusdynamica en de respons van het immuunsysteem door van 250 virtuele patiënten voor een groot scala aan verschillende vormen van therapie-onderbreking. Op verschillende momenten werd het immuunsysteem van de patiënten extra belast met een gesimuleerde bacteriële infectie. De resultaten werden waar mogelijk vergeleken met in-vitro en in-vivo studies in de muis en de mens. De nieuwe algoritmische methode stelde de onderzoekers in staat virtueel experimenten te doen die om ethische redenen nooit in de kliniek gedaan kunnen worden.

Publicatiegegevens

E. Mancini, F. Castiglione, M. Bernaschi, A. de Luca & P.M.A. Sloot: ‘HIV Reservoirs and Immune Surveillance Evasion Cause the Failure of Structured Treatment Interruptions: A Computational Study', in PLoS ONE, 27 april 2012.