Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Medewerkers van de FGw die een uitzonderlijke bijdrage leveren aan onderzoek en onderwijs op hun vakgebied kunnen sinds kort hiervoor geëerd worden met de Facultaire Erepenning. De eerste Facultaire Erepenning werd op 25 mei uitgereikt aan emeritus hoogleraar Muziekwetenschap Rokus de Groot.

Emeritus hoogleraar Muziekwetenschap Rokus de Groot was de eerste die de Facultaire Erepenning voor bijzondere verdiensten in ontvangst mocht nemen. Hij kreeg de penning uit handen van decaan Frank van Vree ter gelegenheid van zijn emeritaat op vrijdagmiddag 25 mei in een volle Aula van de UvA.

Van Vree roemde Rokus de Groot, namens het Faculteitsbestuur, als ‘componist, historisch musicoloog, etnomusicoloog en uitvoerend musicus’. Kortom: als een veelzijdig man en een echte geesteswetenschapper, die voor alle muzieksoorten een plaats in het onderwijsprogramma inruimde. In zijn motivatie voor de toekenning bracht het faculteitsbestuur tevens naar voren dat Rokus de Groot met zijn werk laat zien dat musicologie niet alleen academisch hoeft te zijn. ‘In zijn onderwijs is de intieme relatie met de muziekpraktijk een fundamenteel gegeven. Rokus de Groot benadrukt steeds dat theoretische concepten niet los kunnen staan van muzikale praktijken.’ Behalve voor zijn onderwijs en onderzoek kreeg De Groot de penning voor zijn verdienste als ‘inspirator en teamleider’, die met zijn innemende persoonlijkheid de uiteengedreven richtingen binnen de sectie Muziekwetenschap wist te harmoniëren.