Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Eind 2011 hebben de Staatssecretaris van OCW en de VSNU een hoofdlijnenakkoord gesloten. De afgelopen periode heeft de UvA een universitair profiel opgesteld en een voorstel tot prestatieafspraken ontwikkeld.

Eind 2011 hebben de Staatssecretaris van OCW en de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) een hoofdlijnenakkoord gesloten. Hierin is vastgelegd waarover de Nederlandse universiteiten prestatieafspraken voor 2012-2015 zullen maken en welke maatregelen de staatssecretaris neemt om dit mogelijk te maken. Deze prestatieafspraken moeten leiden tot verbetering van het studiesucces en de kwaliteit van het onderwijs, tot meer profilering en differentiatie in het onderwijs en tot een scherper onderzoeksprofiel, en een betere benutting van de resultaten van het onderzoek ten behoeve van de nationale topsectoren en human capital agenda. De universiteiten dienden hun aanzet voor de te maken afspraken op 5 mei aan OCW te zenden, die ze vervolgens door een door haar ingestelde reviewcommissie laat beoordelen.

De afgelopen periode heeft de UvA – net als de andere universiteiten en de hogescholen – een universitair profiel opgesteld en een voorstel tot prestatieafspraken ontwikkeld, waarbij de diverse onderdelen (onderwijs, onderzoek en valorisatie) in meerdere sessies met onder andere decanen en medezeggenschapsorganen zijn besproken. Herkenbaar is in het stuk de bestaande en te intensiveren samenwerking met de VU. Het geïntegreerde document is op 4 mei jl. in conceptvorm verzonden naar de reviewcommissie.

De Universiteit van Amsterdam gaat in de loop van de week van 14 mei in gesprek met de reviewcommissie over het conceptprofiel en de concept-prestatieafspraken. Naar aanleiding van dit gesprek kunnen zowel van de kant van de reviewcommissie, als van de kant van de UvA nog wijzigingen in deze documenten voorgesteld worden.