Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Universitas 21, een internationaal netwerk van universiteiten waaronder de UvA, presenteert een nieuwe ranking van het internationaal hoger onderwijs waarin wordt gekeken naar landen als geheel. Nederland staat op plaats 9.

Universitas 21, een internationaal netwerk van universiteiten waaronder de Universiteit van Amsterdam, presenteert een nieuwe ranking van het internationaal hoger onderwijs. In de ranking wordt niet gekeken naar individuele universiteiten, maar naar landen als geheel. Nederland staat op de 9de plaats in de Universitas 21 Ranking.

De Universitas 21 Ranking is gebaseerd op nieuw onderzoek naar nationale onderwijssystemen. Het onderzoek is uitgevoerd door wetenschappers van het Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research van de University of Melbourne. Zij keken aan de hand van twintig verschillende criteria naar de meest recente data van 48 landen. De top 5 van de ranking bestaat achtereenvolgens uit: Verenigde Staten, Zweden, Canada, Finland en Denemarken. Universitas 21 (U21) ontwikkelde de ranking als benchmark voor overheden, onderwijsinstellingen en particulieren.

Jane Usherwood, secretaris generaal van Universitas 21, licht toe: ‘Om kennisdeling, samenwerking en de ontwikkeling van mogelijkheden voor studenten wereldwijd te bevorderen, is meer transparantie en duidelijkheid nodig over de vergelijkende kracht en kwaliteiten van nationale onderwijssystemen. We hopen dat de Universitas 21 Ranking een vast referentiepunt wordt voor beleidsmakers, onderwijsinstellingen en ontwikkelingsorganen overal ter wereld.’

Nederland op 1 in categorie omgeving

De reeks van twintig beoordelingscriteria is onderverdeeld in vier categorieën: omgeving, middelen, output en connectiviteit. De categorie omgeving bepaalt voor 25% de overall score. In deze categorie gaat het om overheidsbeleid en regulatie, diversiteit en deelnamemogelijkheden. Nederland staat in deze categorie op de 1ste plaats. De categorie middelen, waarin investeringen door de overheid en de private sector centraal staan, weegt voor 25% mee in de totaalbeoordeling. De Nederlandse universiteiten staan hierbij op plaats 9. Bij output, dat met 40% het zwaarst meetelt, gaat het om onderzoek en de impact hiervan, en om de mate waarin hoogopgeleide arbeidskrachten worden afgeleverd waaraan behoefte is vanuit de arbeidsmarkt. Nederland scoort in deze categorie plaats 10. In de categorie connectiviteit wordt gekeken naar internationale netwerken en samenwerking. Deze categorie telt voor 10% mee; Nederland bezet de 20ste plaats.

De ranking is gemaakt op basis van data van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de International Labour Organization (ILO) van de Verenigde Naties. Voor bevolkingsgrootte wordt gecorrigeerd in de berekeningen.

Over Universitas 21

Universitas 21 (U21), opgericht in 1997, is een internationaal netwerk van 24 toonaangevende onderzoeksuniversiteiten uit vijftien landen. Het doel van het netwerk is intensieve samenwerkingsverbanden te creëren. De Universiteit van Amsterdam (UvA) is de enige Nederlandse partner in U21. De UvA en Lund University uit Zweden zijn de enige leden van continentaal Europa.