Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Op 4 mei is het voorstel van de UvA voor prestatieafspraken bij OCW ingediend. Contact met de Reviewcommissie Hoger Onderwijs heeft inmiddels geleid tot een definitief voorstel. De prestatieafspraken zijn in het algemeen niet scherper dan in de convenanten is afgesproken; enkele specifieke zaken moeten nog worden afgestemd met faculteiten. Hiertoe hoeven de convenanten echter niet te worden aangepast.

Op 4 mei jl. heeft het College van Bestuur (CvB) het voorstel van de UvA voor prestatieafspraken bij de Staatssecretaris van OCW Halbe Zijlstra ingediend. Contact met de Reviewcommissie Hoger Onderwijs onder leiding van prof. dr. Frans van Vught, die de staatssecretaris adviseert over de prestatieafspraken, heeft inmiddels geleid tot een definitief voorstel dat binnenkort op het UvAweb beschikbaar komt. In recente periodieke overleggen in juli hebben het College van Bestuur en de decanen de verbinding besproken tussen enerzijds de convenanten tussen faculteit en CvB, en anderzijds de prestatieafspraken. De prestatieafspraken zijn in het algemeen niet scherper dan reeds in de convenanten is afgesproken; enkele specifieke zaken moeten nog worden afgestemd met faculteiten. Hiertoe hoeven de convenanten echter niet te worden aangepast; besloten is dat deze onverkort van kracht blijven. Dit is onafhankelijk van de afspraken die komend najaar uiteindelijk worden gemaakt tussen staatssecretaris en College van Bestuur.

Het advies van de Reviewcommissie aan de staatssecretaris zou oorspronkelijk in juli uitgebracht worden. De staatssecretaris heeft de universiteiten en hbo-instellingen echter recent laten weten dat deze adviezen pas in september openbaar worden (zie brief via onderstaande verwijzing). Het beoogde tijdstip van het afsluiten van de definitieve prestatieafspraken is tevens verlaat; dit is in november voorzien. Reden voor deze vertraging is een advies van de Raad van State over de juridische basis voor de prestatieafspraken, dat in de loop van juli wordt gepubliceerd. De verwachting van de staatssecretaris is dat, ondanks deze vertraging, de afspraken rond zullen zijn voordat OCW de instellingen bericht over de rijksbijdrage voor 2013 (dit gebeurt ieder jaar in november).