Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Voor het eerst in de geschiedenis hebben wetenschappers gegevens vergeleken over illegaal drugsgebruik in negentien Europese steden op basis van analyse van rioolwatermonsters. UvA-hoogleraar Pim de Voogt droeg bij aan het onderzoek.

Amsterdam blijkt, samen met Antwerpen, koploper te zijn in cocaïnegebruik. Nederland (Amsterdam, Eindhoven en Utrecht) blijkt, wederom samen met België, ook het meeste MDMA (XTC) te gebruiken. Pim de Voogt, hoogleraar Chemie van (emerging) watercontaminanten aan de Universiteit van Amsterdam, nam vanuit het KWR Watercycle Research Institute deel aan het onderzoek.

Het Noorse Instituut voor Wateronderzoek en het Mario Negri Instituut in Milaan hebben het initiatief genomen voor een gezamenlijke studie met onderzoeksinstituten uit elf Europese landen. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science of the Total Environment.

Resultaten

Alle onderzoeksdeelnemers hebben in dezelfde week in maart 2011 onbehandelde rioolwatermonsters verzameld in negentien Europese steden uit elf landen. Deze monsters zijn onderzocht op de aanwezigheid van resten in de urine van cocaïne, amfetamine, MDMA (XTC), methamfetamine en cannabis.

Onderzoekers hebben het totale drugsgebruik door de inwoners van elke stad afgezet tegen het aantal inwoners. Op deze manier kan een grote stad als Londen direct vergeleken worden met een kleinere stad als Oslo. Amsterdam heeft samen met Antwerpen het hoogste cocaïnegebruik per inwoner. Het cocaïnegebruik is hoger in West- en Centraal-Europa en lager in Noorden Oost-Europa.

Op basis van de onderzoeksresultaten kan berekend worden dat het totale cocaïnegebruik in Europa 355 kilo per dag is. Deze schatting komt overeen met 10 tot 15 procent van het wereldwijde gebruik van cocaïne (zoals vastgesteld door het United Nations Office on Drugs and Crime). Het gebruik van MDMA is het hoogst in Nederland en België. In enkele Scandinavische landen werd nauwelijks MDMA gevonden in de monsters, maar juist weer meer amfetaminen.