Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Woensdag 11 juli deed de rechtbank in Den Haag uitspraak in de zaak van drie studentenorganisaties tegen de langstudeermaatregel. De studentenorganisaties werden gedeeltelijk in het gelijk gesteld.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) spanden een zaak aan tegen de maatregel. Alleen voor een bepaalde groep deeltijdstudenten heeft de rechtbank de studentenorganisaties in het gelijk gesteld. In de uitspraak staat beschreven:

‘Dit betreft deeltijdstudenten die zich uiterlijk op 1 februari 2011 hebben ingeschreven voor een deeltijdopleiding, waarvan het door de onderwijsinstelling vastgelegde en feitelijk verzorgde onderwijsprogramma een minimumduur kent die langer is dan het aantal jaren dat de som is van het totaal aantal te behalen studiepunten gedeeld door zestig, zo nodig af te ronden naar boven. Het betreft dus kort gezegd deeltijdstudies waarvan de nominale studieduur langer is dan die van de nominale voltijdvariant’.

Het artikel in de wet waarin het langstuderen is vastgelegd, is tot het moment dat de Rijksoverheid een goede overgangsregeling heeft gemaakt voor deze groep deeltijders niet van toepassing. Zodra de overgangsregeling vastgesteld en beschikbaar is, zal de Universiteit van Amsterdam / de Hogeschool van Amsterdam alle deeltijdstudenten informeren. Voor de groep studenten in deze overgangsregeling zal dan opnieuw het collegegeld voor studiejaar 2012-2013 worden vastgesteld met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank en de overgangsregeling van de Rijksoverheid.