Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Wat heeft ruim vijftig jaar onderzoek naar de invloed van media op politiek en publiek opgeleverd? Daar schreef Communicatiewetenschapper Rens Vliegenthart van de UvA het boek ‘U kletst uit uw nek’ over. Het boek biedt ook een analyse van de huidige Nederlandse verhoudingen tussen politicus, journalist en burger.

Wat heeft ruim vijftig jaar onderzoek naar de invloed van media op politiek en publiek opgeleverd? Daar schreef Communicatiewetenschapper Rens Vliegenthart van de Universiteit van Amsterdam (UvA) het boek U kletst uit uw nek over. Het boek biedt ook een analyse van de huidige Nederlandse verhoudingen tussen politicus, journalist en burger.

In het boek laat de auteur zien hoe de politieke berichtgeving in Nederland de afgelopen decennia is veranderd: met name opiniepeilingen en strategieën van politici nemen een steeds prominentere plaats in. Deze berichtgeving is niet zonder gevolgen. Voor politici, die zich in hun dagelijkse werkzaamheden grotendeels laten leiden door wat journalisten over hen berichten. En voor kiezers, die zich in hun mening over de politiek en ook in het stemhokje gedeeltelijk laten leiden door wat zij in de krant, op televisie en op internet lezen en zien.

Rens Vliegenthart is universitair hoofddocent Communicatiewetenschap aan de UvA. Hij promoveerde aan de Vrije Universiteit op het immigratiedebat in Nederland en ontving voor zijn proefschrift de prijs voor het beste Nederlandse communicatiewetenschappelijke proefschrift van 2007. Naast wetenschappelijke artikelen schrijft hij diverse opiniestukken over de relatie tussen politici, media en publieke opinie in De Groene Amsterdammer, Trouw, NRC Handelsblad en De Standaard.