Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Switch to English

Negentien recent gepromoveerde onderzoekers ontvangen van NWO een Veni-subsidie voor onderzoek aan de UvA of het AMC. Elke onderzoeker krijgt maximaal 250.000 euro. Met deze financiering kunnen de wetenschappers gedurende een periode van drie jaar onderzoek doen.

Negentien recent gepromoveerde onderzoekers ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Veni-subsidie voor onderzoek aan de UvA of het AMC. Elke onderzoeker krijgt maximaal 250.000 euro. Met deze financiering kunnen de wetenschappers gedurende een periode van drie jaar onderzoek doen.

In totaal vroegen dit jaar 939 onderzoekers een Veni aan bij NWO. De aanvragen werden beoordeeld door wetenschappers uit binnen- en buitenland en uiteindelijk zijn 147 aanvragen gehonoreerd.

Meer inzicht en beter beleid door wetenschap

De Veni’s van 2012 vertegenwoordigen veel verschillende wetenschappelijke disciplines. Een groot deel van de onderzoeken sluit direct aan bij actuele maatschappelijke vraagstukken. Zo bekijken onderzoekers met welke regelgeving kredietbeoordelaars beter kunnen functioneren en wat de rol is van genen en de omgeving bij mensen met obesitas. Ook gaan onderzoekers aan de slag met het verbeteren van de rekenkracht van supersnelle kwantumcomputers en hoe de band tussen docent en leerling een rol speelt in het voorspellen van risico op voortijdig schoolverlaten.

Over de Veni-subsidie

Veni maakt onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO, bestaande uit Veni, Vidi en Vici. Hiermee biedt NWO wetenschappers in verschillende stadia binnen hun carrière de mogelijkheid om grensverleggend onderzoek te doen. Veni’s zijn maximaal drie jaar geleden gepromoveerd. Ze zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek.

Gehonoreerden aan de UvA en AMC

Matthijs Baas (Psychologie) - Creativiteit in crisistijd
In crisistijd vol dreiging en onzekerheid zijn creatieve oplossingen hard nodig. De wijdverbreide opvatting is echter dat ons creatieve vermogen juist onder deze omstandigheden afneemt. Matthijs Baas gaat onderzoeken wanneer dreiging en onzekerheid wel stimulerend werken voor creativiteit.

Chantal Bax (Wijsbegeerte) - Gemeenschap ten tijde van globalisering
Globalisering heeft grenzen tussen mensen vervaagd, maar dat wil niet zeggen dat de term ‘gemeenschap’ een achterhaald begrip is geworden. Chantal Bax onderzoekt hoe we zowel de vloeibaarheid als het voortdurend belang van menselijke gemeenschappen kunnen begrijpen. Dit project wordt zowel aan de UvA als de Radboud Universiteit uitgevoerd.

Joost Berkhout (Politicologie) - Belangengroepen in West-Europa in kaart gebracht
In iedere democratische samenleving is er sprake van belangenbehartiging door organisaties zoals vakbonden, denktanks, gemeentes, bedrijven, burgerinitiatieven, beroepsorganisaties, werkgeversorganisaties, NGO’s en campagnegroepen. Joost Berkhout gaat zich onder meer bezighouden met de volgende vragen: Wie probeert het overheidsbeleid te beïnvloeden? Zijn er verschillen tussen sectoren en landen? En hoe komt dat?

Keren Borensztajn (Geneeskunde) - Bindweefselvorming in de long
Bindweefselvorming in de longen (of wel longfibrose) is een chronische aandoening waarbij het longweefsel minder goed functioneert waardoor de zuurstof opname verminderd wordt. Keren Borensztajn bestudeert mogelijkheden om de vorming van bindweefsel in de long af te remmen.

Matthijs Brouwer (Neurologie) - Beroertes oplossen bij hersenvliesontsteking
Beroertes of herseninfarcten zijn een vaak voorkomende complicatie van hersenvliesontsteking die kunnen leiden tot de dood of neurologische restverschijnselen. Matthijs Brouwer zoekt naar de oorzaak van beroertes bij hersenvliesontsteking met als doel een nieuwe levensreddende behandeling te ontwikkelen.

Peter van Dam (Geschiedenis) - De markt mores leren
Sinds de jaren zestig proberen activisten in Nederland eerlijke handel op de kaart te zetten. Hun geschiedenis maakt concurrerende visies op de moraal van de markt zichtbaar, toont hoe maatschappelijk engagement is veranderd en maakt de invloed van globalisering tastbaar. Peter van Dam gaat dit verder onderzoeken.

Michiel van Elk (Psychologie) - De psychologische en biologische wortels van religie
Religie is van alle tijden en culturen. Michiel van Elk onderzoekt waar deze hang naar religie vandaan komt. Psychologische experimenten en hersenonderzoek bieden inzicht in de oorsprong van het geloof in een hogere macht.

Michal Heller (Natuurkunde) - Gravity of strong interactions
In het vroege universum, binnen neutronensterren en bepaalde versnellingsexperimenten, leidt een sterke kracht tot de formatie van nieuwe fasen van materie. Michal Heller gebruikt een nieuw instrument, de gauge-gravity duality, om licht te schijnen op de sterke interacties in zulke extreme condities.

Onno Holleboom (Vasculaire Geneeskunde)
Samenvatting volgt later.

Riekelt Houtkooper (Geneeskunde) - Trage vetafbraak bij veroudering
Onze samenleving wordt steeds ouder, maar ouderdom komt met gebreken, waaronder tragere vetafbraak. Hierdoor kunnen stofwisselingziektes als obesitas en diabetes ontstaan. Riekelt Houtkooper zal bestuderen hoe vetafbraak bijdraagt aan veroudering en gebruikt dit proces om biologische leeftijd te meten.

Artemy Kalinovsky (Geschiedenis) - The Modernization of Tajikistan and the Making of Modern Central Asia
Om de landen in Centraal-Azië te kunnen begrijpen, moet hun Sovjetverleden worden begrepen. Artemy Kalinovsky onderzoekt de manier waarop de elite in Tadzjikistan de moderniseringsdoelen van de Sovjet-Unie implementeerde in de periode tussen 1945 en 1991.

Joana Mendes (Rechten) - Unveiling EU Administrative Discretion: The Role of Law and Good Administration
Rechters en parlementariërs hebben weinig macht om de beslissingen van het bestuur van de Europese Unie te controleren. Joana Mendes gaat onderzoeken hoe het recht de decision-making procedures van het EU-bestuur kan regelen zodat het publieke belang en burgerrechten beschermd zijn.

Thijs Pols (Medische Biochemie) - Eet uw bloedvaten gezond
Witte bloedcellen spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van aderverkalking. Thijs Pols gaat een specifieke receptor in witte bloedcellen bestuderen die aderverkalking afremt. Bovendien onderzoekt hij het gunstige effect van bestanddelen uit onze dagelijkse voeding op deze receptor.

Erica van der Sijpt (Antropologie) - Reproductie in Roemenië: een abortuscultuur?
Ondanks drastische maatschappelijke veranderingen lijkt er in postcommunistisch Roemenië een ‘abortuscultuur’ te bestaan die geworteld is in het communistische tijdperk. Op basis van verschillende reproductieve ervaringen en herinneringen van drie generaties vrouwen onderzoekt Erica van der Sijpt veranderingen en continuïteiten in vruchtbaarheidsprakijken.

Joost van Spanje (Politieke communicatie) - Marginalisatie van politieke partijen en hun ideeën door de media
Tijdens verkiezingscampagnes brengen massamedia politieke partijen en hun ideeën in beeld. De media kunnen hierbij bepaalde partijen en ideeën (al dan niet bewust) negeren, ridiculiseren of stigmatiseren. Joost van Spanje onderzoekt in hoeverre dit gebeurt, en in hoeverre dit verkiezingsuitslagen beïnvloedt.

Maayke Stomp (Aquatische Microbiologie) - De successtrategie van kleurrijk plankton
Fytoplankton, het gras van de zee, omvat een bont mengsel van soorten. Hun kleurrijke pigmenten zijn essentieel voor fotosynthese, maar duur omdat de bouwsteen stikstof schaars is. Dit onderzoek analyseert hoe stikstof-investeringen in verschillende pigmenten de wereldwijde soortensamenstelling bepalen.

Roland van der Veen (Wiskunde) - De wiskunde achter knopen
Knopen spelen een belangrijke rol in de natuurkunde van zowel het allerkleinste als het allergrootste: Als verstrengeling van elementaire deeltjes, maar ook als zwarte gaten in het heelal. Roland van der Veen slaat een wiskundige brug tussen deze twee extremen.

Alex van Venrooij (Cultuursociologie) - Het succes van elektronische dansmuziek
Muziekgenres als house en techno zijn in Nederland zeer succesvol. Ze trekken veel publiek, krijgen veel media-aandacht en Nederlandse dj’s zijn wereldwijd bekend. Alex van Venrooij gaat na waarom Nederland - vergeleken met andere landen - een vruchtbare voedingsbodem is gebleken voor elektronische dansmuziek.

Neil Walton (Wiskunde) - Queueing theory with less assumptions
Neil Walton gaat zich bezighouden met de fundamentele analyse van wachtrijsystemen. Echter, de modellen die hij bestudeert krijgen vorm door de toepassingen. Het uiteindelijke doel van de studie is om formules en planningsbeleid te construeren die praktisch kunnen worden toegepast op maatschappelijke problemen.