Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Vier jonge, allochtone wetenschappers van de UvA ontvangen voor hun promotie een Mozaïeksubsidie van NWO. Elke laureaat krijgt 200.000 euro om vier jaar aan een proefschrift te werken.

Vier jonge, allochtone wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) ontvangen voor hun promotie een Mozaïeksubsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Elke laureaat krijgt 200.000 euro om vier jaar aan een proefschrift te werken.

Met het programma Mozaïek wil NWO meer afgestudeerden uit minderheidsgroepen laten instromen in de wetenschap. NWO hoopt dat de succesvolle kandidaten ook op de lange termijn actief zullen blijven in de Nederlandse wetenschap en op die manier een voorbeeldfunctie zullen vervullen.

Er reageerden 210 studenten en afgestudeerden op een oproep voor onderzoeksideeën. De beste 41 kandidaten mochten bij NWO workshops volgen en hun ideeën verder uitwerken en presenteren voor een vakkundige beoordelingscommissie. Twintig van hen ontvingen een Mozaïeksubsidie. Veel van hen hebben al eerder prijzen gewonnen of hebben tijdens hun studie meegeschreven aan wetenschappelijke publicaties. Sommigen combineerden ook meerdere studies.

Hieronder vindt u de UvA-laureaten:

N. (Nawal) Bahia el Idrissi (v), Geneeskunde (AMC)

De rol van het immuunsysteem in de progressie van ALS
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is een progressieve neurodegeneratieve ziekte. Het complementsysteem, onderdeel van het aangeboren immuunsysteem, kan zenuwschade veroorzaken. Het complementsysteem is geactiveerd in het ruggenmerg van ALS-patiënten, maar de rol hiervan is onduidelijk. Nawal Bahia el Idrissi wil de rol van dit systeem in de progressie van ALS onderzoeken.

P. (Pumin) Kommattam (m), Psychologie

De ander aanvoelen. Interculturele emotieherkenning en -interpretatie
Het herkennen en correct interpreteren van emoties is een cruciaal element in alledaagse sociale interacties, vooral in potentieel gevaarlijke situaties. Pumin Kommattam onderzoekt of autochtone Nederlanders de emoties van leden van etnische minderheidsgroepen anders interpreteren dan ze bedoeld zijn.

A. (Aleksandra) Pudliszak (v), Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika

Nationale identiteit van Argentinië
Argentijnen zijn er trots op het meest Europese land van Latijns-Amerika te zijn. Door de migratiegeschiedenis te analyseren van een nooit eerder bestudeerde groep en met behulp van nieuw historisch materiaal, wil Aleksandra Pudliszak een nieuw licht werpen op de nationale identiteit en de hedendaagse sociale structuur van Argentinië.

D. (Dilek) Yamali (v), Wijsbegeerte

Kant en Wittgenstein over ethiek: heroverweging van de normatieve grondslagen van ethische en juridische verantwoordelijkheid
Met behulp van Kant en Wittgenstein's weergave van ethiek bestudeert Dilek Yamali de ethische en juridische verantwoordelijkheid aan de hand van het principe 'ought implies can' (behoren vereist kunnen) en de beperkingen hiervan. Dit is het principe dat men alleen verantwoordelijk gehouden kan worden voor acties die wij zouden kunnen beïnvloeden.