Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De UvA heeft besloten beroep aan te tekenen tegen een uitspraak van de landelijke Commissie Geschillen Medezeggenschap, om duidelijkheid te krijgen over in de toekomst te volgen procedures.

Het betreft de nieuwe Onderwijs en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleidingen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het faculteitsbestuur had goedkeuring nodig na de weigering van de Facultaire Studentenraad met haar plannen voor het nieuwe studiejaar in te stemmen. De landelijke Commissie Geschillen Medezeggenschap voor Hoger Onderwijs verleende in haar uitspraak de vervangende goedkeuring niet.

Het gaat de UvA in het hoger beroep om een principiële kwestie, in het belang van de UvA als geheel, en niet om de materiële zaak van de faculteit. Na de uitspraak bereikten de faculteit en de Facultaire Studentenraad al een compromis. Dit blijft van kracht, ongeacht de uitspraak in het hoger beroep bij de Ondernemingskamer.

Met het hoger beroep wil de UvA helderheid krijgen over de procedures die gevolgd moeten worden. In het bijzonder gaat het daarbij om de vraag wanneer er sprake is van een zwaarwegend belang van de organisatie om vervangende instemming te krijgen en wanneer de weigering van een medezeggenschapsorgaan om instemming te verlenen onredelijk is.