Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Amsterdam krijgt een nieuw zwaartepunt op het gebied van de oudheidstudies, klassieke talen en archeologie onder de naam Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA). Met ACASA bundelen de Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van Amsterdam hun krachten om hun sterke, internationaal erkende positie op deze terreinen verder uit te bouwen. De oprichting wordt 1 oktober gevierd met onder andere een voordracht van Ian Morris, die als archeoloog en cultuurhistoricus wereldfaam geniet.

Meer kennis over de Oudheid

ACASA wil zich ontwikkelen tot een breed en toonaangevend expertisecentrum op het gebied van de oudheid en de archeologie. Op 1 september is een eerste, officiële stap gezet met het gezamenlijk aanbieden van masteropleidingen klassieke talen, oudheidstudies en archeologie. Concreet betekent een groter docentencorps een grotere variatie aan vakken, disciplines en specialismen. Dit biedt mogelijkheden voor zowel verdieping als verbreding, en voor het aangaan van disciplinaire dwarsverbanden. Daarmee ontstaat een onderzoeks- en onderwijsprofiel dat nationaal en internationaal aantrekkelijk is.

ACASA wil zich breed inzetten, van Assyrië tot Amsterdam en van Sparta tot Spitsbergen. Het wil maatschappelijk betrokken zijn: zowel kennis vergaren als delen, bijvoorbeeld door middel van tentoonstellingen, cursussen en lezingen voor scholieren en docenten van middelbare scholen of andere geïnteresseerden. ACASA haakt daarmee aan bij de toenemende belangstelling voor de oudheid en latere historische perioden en het verleden een plaats geven in het heden.

Openingslezing

De lezing van Ian Morris, getiteld ‘From Ancient Greece to the Euro Crisis: The Rise –and Fall?– of the West’, is een voorbeeld van een nieuwe benadering van de oudheid waarin hij verklaart hoe het verleden het heden en de toekomst bepaalt. Morris is hoogleraar klassieken, geschiedenis en archeologie aan Stanford University (VS). Zijn meest recente boek Why the West Rules—For Now is een internationale bestseller; hij vergelijkt daarin de geschiedenis van het Westen en China de afgelopen 15.000 jaar.