Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Switch to English

De Amsterdamse kennisinstellingen (UvA, HvA en VU) en medische centra (VUmc en AMC) hebben gezamenlijk een tweede subsidie van 5 miljoen euro ontvangen van het AgentschapNL van het ministerie van Economische Zaken voor het valorisatieprogramma ‘Naar de top’.

Deze subsidie volgt op een vorig jaar verkregen subsidie van 5 miljoen voor het plan ‘Ondernemen met Kennis’. Dankzij deze forse injectie gaan de instellingen een gezamenlijk opgestelde valorisatiestrategie uitvoeren.

Valorisatiestrategie

In de valorisatiestrategie, die inmiddels is goedgekeurd door de colleges en raden van bestuur van de instellingen, wordt een tweetal speerpunten benoemd om valorisatie en ondernemerschaponderwijs te versterken:

  • Benoeming door de instellingen van een aantal PanAmsterdamse valoriseerbare onderzoekszwaartepunten om de wetenschappelijke positie te versterken en lange termijn samenwerking en alliantievorming met externe partners te stimuleren. Met deze strategie zullen ook meer licenties, kansrijke spin-off bedrijven en vestigingen van R&D intensieve bedrijven worden gerealiseerd.
  • Het Amsterdam Center of Entrepreneurship (ACE) gaat ondernemerschapsonderwijs uitbreiden met een speciaal inspiratieprogramma voor studenten, universiteits- en hogeschoolbrede minoren en vakken ondernemerschap, een master Entrepreneurship, cursussen voor PhD-studenten en een Venture Lab voor science-based start-ups.

De nauwe samenwerking tussen de vier kennisinstellingen leidt uiteindelijk tot de definitieve vorming van een Pan Amsterdamse Valorisatie aanpak. Dit zal worden gerealiseerd door nauwe aansluiting van de kennisinstellingen met het bedrijfsleven en de Amsterdam Economic Board.

Amsterdam en kennisstad

De Amsterdam Economic Board is blij met deze brede samenwerking op valorisatiegebied. Voor de regio Amsterdam betekent dit een belangrijke bijdrage aan de ambitie van de Amsterdam Economic Board om in 2020 te behoren tot de top 5 van de vestigingsregio’s van Europa. Door deze stap kan de metropoolregio Amsterdam meer gericht samen met de wetenschappelijke en zakelijke leiders van de PanAmsterdamse zwaartepunten als valorisatiepartner gaan optreden. Welke zwaartepunten het definitief gaan worden, wordt in 2013 bepaald.