Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Voor het eerst zijn in Nederland de Scopus Young Researcher Awards uitgereikt. De UvA sleepte twee van de drie awards in de wacht.

Martin Vinck, verbonden aan het UvA Swammerdam Instituut voor Life Sciences, en psycholoog Rogier Kievit ontvingen de prijs (een geldbedrag en bokaal) uit handen van juryvoorzitter Martin Schuurmans en Felix Haest namens wetenschappelijke uitgever Elsevier.

Voor de Nederlandse competitie werden dit jaar voor het eerst drie prijzen uitgereikt in drie brede onderzoeksgebieden:

  • Life Sciences (LS), winnaar: Martin Vinck (UvA)
  • Sciences & Engineering (SE), winnaar: Jana Juan Alcañiz (TUD)
  • Humanities & Social Sciences (HS), winnaar: Rogier Kievit (UvA)

De Spaanse winnares, in een categorie die gedomineerd werd door mannen, was kenmerkend voor het vele buitenlandse talent dat naar Nederland komt om hier een academische carrière voort te zetten.

Selectiecriteria 

De selectie van de winnaars vond plaats op basis van een eerste selectie uit de Scopus database van Elsevier en vervolgens een grondige beoordeling door een vakjury met een onafhankelijke voorzitter, Martin Schuurmans en drie vakspecialisten: Eppo Bruins (directeur technlogistichting STW) voor de categorie SE, Colja Laane (Directeur Netherlands Genomics Initiative) voor de categorie LS en Lex Meijdam (Decaan Tilburg School of Economics and Management; Universiteit van Tilburg) voor de categorie HS.

De juryleden hebben de kandidaten onder andere beoordeeld op het aantal publicaties en citaties, spreiding en kwaliteit van de tijdschriften waarin zij publiceerden, hoe vaak zij als eerste auteur werd aangemerkt en de relevantie van het onderzoeksveld voor toekomstig onderzoek.

Over Nederlandse ‘Scopus Young Researcher Awards’

De Scopus Young Researcher Awards werden in navolging van 15 andere landen, waaronder China, India, Rusland, Australië en de UK, dinsdag 11 juni 2013 voor het eerst in Nederland  uitgereikt. Een prijs die in het leven geroepen is door de uitgever Elsevier met als doel het talent, de kennis en expertise van jonge wetenschappers over de hele wereld te erkennen en belonen. De prijs dient als aanmoediging en stimulans voor andere jonge wetenschappers om binnen de wetenschappelijke wereld carrière te maken. Een belangrijke voorwaarde voor Nederland als zij bij de top kenniseconomieën van de wereld wil blijven behoren.