Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft ir. Peter Krijnsen per 1 september 2013 benoemd tot directeur van de UvA Holding BV en de HvA Holding BV.

Ir. Peter F. Krijnsen (1955) is de opvolger van drs. Piet Scholten, die sinds 1 juli 1994 directeur was van UvA Holding BV en nu met pensioen gaat.

Krijnsen is een ervaren bestuurder die zijn sporen zowel nationaal als internationaal heeft verdiend. In zijn vorige functie bij VentureLab Twente (onderdeel van de NIKOS Universiteit Twente) was hij verantwoordelijk voor het stimuleren van valorisatie en regionale ontwikkeling.

Sinds begin 2013 is Krijnsen lid van de stuurgroep ACE VentureLab. Hij is tevens lid van de werkgroep Enterprise Holland bij het Ministerie van Economische Zaken, en lid van de stuurgroep van het World Smart Capital-initiatief. Van 2000 tot 2010 vervulde Krijnsen verschillende consultancy-functies bij onder meer Capgemini en Twynstra Gudde. Voor die tijd was hij werkzaam in commerciële managementfuncties bij diverse multinationals. 

Krijnsen studeerde Werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente en volgde een executive MBA in Marketing & Finance aan de Universiteit Nyenrode/Kellogg Northwestern University (VS).

Over de Holdingmaatschappijen

UvA Holding BV is in 1992 opgericht door het College van Bestuur van de UvA ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van marktgerichte activiteiten. Oprichting van de HvA Holding BV volgde in 2004.  Bij de holdings gaat het om commerciële activiteiten die niet tot de kerntaken van de universiteit en de hogeschool behoren, maar daarmee wel rechtstreeks verband houden. Voorbeelden zijn zogeheten new ventures, toegepast onderzoek en toegepast onderwijs en overige op de markt gerichte activiteiten.  Een aantal zogeheten derdegeldstroom-projecten is op deze wijze met succes geprivatiseerd. Als gevolg van het toenemend belang van valorisatie voor de UvA en de HvA, komt binnen beide holdingmaatschappijen steeds meer accent te liggen op het oprichten en begeleiden van, en participeren in new ventures.