Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Colleges van Bestuur van de VU en de UvA hebben de toelichting op de stemuitslag van de Gezamenlijke Vergadering (GV) van de UvA inzake de Amsterdam Faculty of Science (AFS) ontvangen. De GV spreekt zich niet uit tegen samenwerking tussen de bètafaculteiten, maar heeft met name bezwaren tegen de manier waarop de samenwerking wordt vormgegeven.

Beta symbool

Bij de medezeggenschap van de UvA - en eerder al van de VU - is echter wel sprake van draagvlak om te komen tot een sterk bètacluster in Amsterdam. De Colleges van Bestuur waarderen deze opstelling en zien dit als basis om hierover met de medezeggenschap van beide instellingen verder te spreken.

Op 20 december 2013 besloot de GV van de UvA om niet in te stemmen met het voorgenomen besluit om de bètafaculteiten van de VU (FALW en FEW) en UvA (FNWI) te integreren in de Amsterdam Faculty of Science (AFS). In de brief van 23 januari 2014 licht de GV dit besluit toe. Op 18 december 2013 kwamen de GV van de VU en het bestuur van de VU wel tot overeenstemming over de voorwaarden waaronder samenwerking van de bètafaculteiten kan plaatsvinden. 

De VU en de UvA zullen de komende tijd stappen zetten om te komen tot een sterk bètacluster. Een cluster met een belangrijke rol in het internationale academische veld,  die getalenteerde studenten en wetenschappers wereldwijd zal aantrekken en een begeerde partner zal zijn voor state-of-the-art-organisaties op het gebied van techniek, productie en wetenschap. 

Bij de inhoudelijke invulling van de samenwerking tussen de bètafaculteiten neemt decaan Karen Maex het voortouw. Zij stelt, samen met de vice-decanen, een Plan van Aanpak op waarin de volgorde en het tempo van de verschillende trajecten beschreven worden. Hierin worden de toezeggingen die zijn gedaan door de CvB’s aan de medezeggenschap vanzelfsprekend als uitgangspunt genomen. Speciale aandacht is er om de (door de studenten opgeworpen) praktische bezwaren die samenhangen met onderwijs op meer dan één locatie te ondervangen.  

De colleges zullen maatregelen nemen om belemmeringen voor de samenwerking in de bedrijfsvoering weg te nemen. De Colleges van Bestuur willen ook graag met de GV’s van beide universiteiten het gesprek voeren over de governance van de samenwerking tussen de VU en de UvA en de wijze waarop de medezeggenschap daarin effectief kan worden georganiseerd.