Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De afgelopen maanden is aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam een serieus en intens debat gevoerd over de toekomst van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de bètawetenschappen in de regio Amsterdam. Zowel de VU als de UvA willen gezamenlijk een stevig bètacluster creëren en werken nauw samen om dit te bereiken.

Beta symbool

Het bestuur van de VU en de UvA hebben daarom hun bètafaculteiten gevraagd samen te werken om deze ambitie te realiseren. De recent benoemde decaan Karen Maex en de vicedecanen van de bètafaculteiten zullen de mogelijkheden in kaart brengen. Zo worden de kracht van beide universiteiten op het gebied van onderwijs enerzijds en onderzoek anderzijds gecombineerd. Dit zal resulteren in een plan van aanpak, de timing voor de onderwijs- en onderzoeksplannen kan verschillend zijn. In deze plannen wordt rekening gehouden met de bezorgdheid van de studenten en de medewerkers. Daarom heeft het College van Bestuur van de UvA de medezeggenschapsraden van studenten en medewerkers gevraagd om snel te rapporteren over het besluit en de onderliggende argumentatie van de gezamenlijke raadsvergadering van 20 december 2013.

De Colleges van Bestuur ondersteunen de decaan en haar team bij de bestuurlijke invulling om de gezamenlijke ambitie mogelijk te maken en zo een stevig bètawetenschappelijk cluster in Amsterdam te creëren. Uiteindelijk zal dit bètacluster een belangrijke partij zijn in het internationale academische veld en getalenteerde studenten en wetenschappers van over de hele wereld aantrekken. Ook zal het een begeerde partner zijn voor state-of-the-art organisaties op het gebied van techniek, productie en onderzoek in de komende decennia.