Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dr. Winfred van de Put is door het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam benoemd tot directeur van het Nederlands Instituut Athene. Hij volgt per 1 juni 2014 dr. Christiane Tytgat op, die wegens pensionering het instituut zal verlaten. Van de Put is gespecialiseerd in de Griekse archeologie en heeft een breed netwerk in academische, maatschappelijke en culturele sectoren.

Winfred van de Put
Winfred van de Put

Van de Put (1964) promoveerde aan de Universiteit Gent op het proefschrift Shape, Image and Society: Trends in the Decoration of Attic Lekythoi'. Als docent en onderzoeker werkte hij bij verschillende universiteiten en was hij betrokken bij diverse veldwerkprojecten. Daarnaast bekleedde hij diverse functies in de museale wereld. Het deelraadslidmaatschap dat Van de Put jarenlang uitoefende in de gemeente Amsterdam, illustreert zijn brede maatschappelijke en culturele belangstelling. 

Over het NIA

Het Nederlands Instituut Athene (NIA) is een wetenschappelijk centrum met een specifieke taak: het stimuleren en ondersteunen van contacten en uitwisselingen tussen Nederlandse en Griekse wetenschappelijke instellingen. Het NIA is bovendien een van de zeventien buitenlandse 'archeologische scholen' in Athene. Het instituut biedt de mogelijkheid aan Nederlandse wetenschappers en studenten om in Griekenland onderzoek te verrichten en te presenteren door middel van lezingen, conferenties en publicaties. Daarnaast vindt op het NIA universitair onderwijs plaats en wordt voorlichting gegeven over onderwijs en onderzoek in Nederland en Griekenland. 

Het NIA is één van de Nederlandse wetenschappelijke instituten in het buitenland die worden bestuurd en gefinancierd door zes Nederlandse universiteiten: de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Radboud Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam. De UvA is penvoerder van het instituut.