Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan, universiteitshoogleraar Economie en Bedrijfskunde aan de UvA, ontvangt de Akademiepenning 2014 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

dhr. prof. dr. Alexander Rinnooy Kan
Foto: Christiaan Krouwels

De onderscheiding wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich bijzonder heeft ingezet voor de bloei van de wetenschap in Nederland. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Akademiemiddag van de KNAW op maandag 26 mei in het Trippenhuis in Amsterdam.

Juryvoorzitter Pearl Dykstra, vicepresident van de KNAW: ‘Er zullen weinig Nederlanders zijn die zich zo gedreven, vasthoudend en effectief hebben ingezet voor de wetenschap als Alexander Rinnooy Kan. Hij is de gedroomde postillon d’amour tussen wetenschap, politiek en samenleving.’ De jury prijst zijn eruditie en charisma, en de schijnbaar onuitputtelijke energie die Rinnooy Kan in staat stelt vele maatschappelijke organisaties met raad en daad terzijde te staan. 

Over Alexander Rinnooy Kan 

Rinnooy Kan (1949) studeerde wiskunde in Leiden en econometrie in Amsterdam. Hij werkte onder andere aan de Universiteit Delft en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij in 1980 hoogleraar operationeel onderzoek werd, in 1983 directeur van het Econometrisch Instituut en in 1986 rector magnificus. Na zijn voorzitterschap van werkgeversorganisatie VNO (vanaf 1991) en VNO-NCW (vanaf 1995) trad Rinnooy Kan in 1996 toe tot de Raad van Bestuur van bank/verzekeraar ING, een functie die hij tot juni 2006 bekleedde. Van 2006 tot 2012 was hij kroonlid en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). In 2012 werd Rinnooy Kan benoemd tot universiteitshoogleraar Economie en Bedrijfskunde, met bijzondere aandacht voor veranderingsprocessen op micro- en macroniveau. 

Rinnooy Kan was en is veelgevraagd adviseur van de regering. Zo was hij voorzitter van commissies die zich bogen over uiteenlopende onderwerpen als het functioneren van de publieke omroep en het dreigende lerarentekort. Rinnooy Kan was lid van het eerste Innovatieplatform. Op dit moment is hij onder meer voorzitter van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, de Raad van Toezicht van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de commissie die de nationale politie evalueert. 

Over de Akademiepenning 

De Akademiepenning wordt toegekend aan personen die zich in Nederland zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de bloei van de wetenschap in ruime zin, in het bijzonder de maatschappelijke vertaling ervan. Eens in de twee jaar wordt een zilveren penning uitgereikt, bij toerbeurt op de gebieden van de afdelingen Letterkunde en Natuurkunde van de KNAW. De jury voor de Akademiepenning 2014, onder voorzitterschap van KNAW-vicepresident Pearl Dykstra, bestond uit de KNAW-leden Christoph Lüthy, Jim van Os, Jan Smits en Bert Weckhuysen.