Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Hoewel de algemene perceptie is dat ondernemers veel meer risico’s nemen dan managers, is dit verschil veel kleiner dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek naar gedragseigenschappen van ondernemers en managers door het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) van de Universiteit van Amsterdam

Sleutel tot succesvol ondernemerschap

Martin Koudstaal, die samen met Randolph Sloof (UvA) en Mirjam van Praag (Copenhagen Business School en UvA) het onderzoek uitvoerde: ‘Hoewel ondernemers minder gevoelig blijken te zijn voor mogelijke verliezen dan managers, namen beide groepen verrassend genoeg evenveel risico’s in identieke situaties en accepteerden ze beide net zoveel onzekerheid.’

Risico’s nemen met echt geld

Naast de grote steekproeven was ook de opzet van onderzoek uniek. Zo werd er bijvoorbeeld zowel van een subjectieve als van een objectieve maatstaf voor risicohouding gebruikgemaakt, zodat perceptie en realiteit met elkaar vergeleken konden worden. Bij de subjectieve maatstaf werd recht op de man af gevraagd hoe bereid iemand is om risico te nemen op een schaal van 0-10. Daaruit blijkt dat ondernemers zichzelf meer bereid vonden om risico’s te nemen dan managers.

Maar om beter te begrijpen wat risico’s nemen precies betekende lieten de onderzoekers alle deelnemers ook een aantal beslissingen nemen waarvan ze objectief konden vaststellen hoeveel risico ze namen en hoeveel verliezen en onzekerheid ze bereid waren om te accepteren. Daaruit blijkt dat de verschillen tussen beide groepen veel subtieler zijn dan ondernemers zelf denken. Koudstaal: ‘En om het een beetje spannend te houden en het zo dicht mogelijk bij de praktijk te brengen, hadden we vooraf aangekondigd dat we 25 prijswinnaars zouden uitkiezen wiens gemaakte keuzes ook daadwerkelijk zouden worden uitbetaald. Maar dat betekende dat risico’s nemen ook echt risico’s nemen betekende, en mogelijke verliezen in het spel ook echt geld verliezen kon betekenen. Met behulp van een notaris hebben we bepaald of prijswinnaars geluk hadden of niet’.

Over het onderzoek

Dankzij een samenwerkingsverband met twee business partners (VNO-NCW De Baak en Synpact, de organisator van de Week van de Ondernemer) kreeg het onderzoeksteam toegang tot een grote verscheidenheid aan ondernemers en managers; van eenmanszaak tot topondernemer, en van manager bij een klein bedrijf tot manager bij een groot bedrijf. Uiteindelijk deden bijna 1000 ondernemers en bijna 500 managers mee met een gemiddeld inkomen van €85.000.

Het onderzoek van Koudstaal, Sloof en Van Praag was de eerste in een langlopend traject. Eén van de hoofddoelen van het onderzoek is om beter grip te krijgen op de kenmerkende verschillen tussen ondernemers en managers, zodat hier bijvoorbeeld beter rekening mee kan worden gehouden in beroepsoriëntaties. Ook wil men nader onderzoeken wat topondernemers onderscheidt van minder succesvolle ondernemers.

Het uitgebreide artikel over dit onderzoek verscheen op 26 juli jongstleden in Het Financieele Dagblad.