Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Drie onderzoeksscholen waar de UvA bij betrokken is ontvangen van NWO elk 850.000 euro voor het opleiden van talentvolle studenten. Het gaat om het Netherlands Institute for Cultural Analysis, Yield en het Graduate Programme Latin American Studies. Met de subsidie kunnen de Graduate Schools elk vier promovendi ruimte geven om hun eigen ideeën te ontwikkelen.

NWO

Elf onderzoeksscholen krijgen de subsidie. In totaal hebben zestien scholen een aanvraag ingediend. De financiering is onderdeel van het Graduate Programme van NWO. Doel is om de Graduate Schools’ onderwijs- en onderzoeksprogramma's voor de ontwikkeling van jong wetenschappelijk talent verder te versterken.

Vrijheid voor startende onderzoekers

Graduate Schools maken onderdeel uit van een of meerdere universiteiten/instituten en richten zich op zeer talentvolle studenten met interesse in een academische carrière. Zij kunnen al tijdens hun masterstudie binnen de onderzoeksscholen kennismaken met het doen van wetenschappelijk onderzoek. De Graduate Schools kunnen de meest talentvolle studenten uit binnen- en buitenland aantrekken en daaruit de onderzoekers met de meeste potentie kunnen selecteren voor een promotieplaats. De uitstekende onderwijs- en onderzoeksomgevingen zijn ontwikkeld naar voorbeeld van de meest succesvolle initiatieven wereldwijd.

Binnen het Graduate Programme van NWO kunnen onderzoeksscholen en Graduate Schools financiering aanvragen. De aanvragen zijn beoordeeld door externe adviseurs en een wetenschapsbrede commissie.

De UvA-honoreringen

  • Netherlands Institute for Cultural Analysis (UvA, VU, UL, UU, RU, UM, RUG, EUR)
    Het Netherlands Institute for Cultural Analysis (NICA) is de Nederlandse landelijke onderzoeksschool gewijd aan cultuuranalyse, cultural studies en cultuurtheorie, en in het algemeen aan interdisciplinair en theoretisch onderzoek in de geesteswetenschappen. De school biedt cursussen aan voor onderzoeksmasterstudenten en promovendi, en dient als een professioneel netwerk voor wetenschappers.  
  • Yield (UvA)

    Yield is een Research Priority Area van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA. Er wordt multidisciplinair onderzoek uitgevoerd naar de bio-ecologie van de menselijke ontwikkeling, van geboorte tot volwassenheid. Daarbij werken onderzoekers samen uit uiteenlopende vakgebieden, zoals geneeskunde (AMC, VUmc), psychologie, pedagogiek, onderwijskunde, communicatie, economie (FEB) en psychometrie. Het door NWO toegekende Yield Graduate Programme zal worden uitgevoerd door de Graduate School of Psychology en de Graduate School of Child Development and Education.

  • Graduate Programme Latin American Studies (UvA, VU, UU, UL)

    Het Latin American Studies Programme (LASP) is een interuniversitair onderwijsprogramma  op master- en doctoraatsniveau en wordt gecoördineerd door het CEDLA (Centrum voor de Studie en Documentatie van Latijns Amerika). Het programma richt zich op de politieke, culturele en economische transformaties in Latijns Amerika in de context van globaliseringsprocessen. Het programma heeft drie onderzoekslijnen: (1) natural resources and sustainable development; (2) social cultural resources and identities; (3) political resources,  governability and (in)security. Binnen dit programma werkt het CEDLA samen met de Programmagroep Governance for Inclusive Development (GID) van de AIISR en de afdelingen Culturele Antropologie van de UU, Latijns Amerika Studies van de UL en  Sociale en Culturele Antropologie van de VU.