Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Amsterdam krijgt een internationaal topinstituut op het gebied van gezondheidszorg: Amsterdam Health and Technology Institute (AHTI). De kwaliteit van de zorg omhoog, de kosten ervan omlaag en mensen een gezondere levensstijl. Daar gaat het nieuwe instituut aan bijdragen. Het is een initiatief van het Amsterdam Institute for Global Health and Development (UvA, AMC, VU en VUmc) en Duke Global Health Institute, gefinancierd door de gemeente Amsterdam.

Wereldwijd leven mensen langer en stijgen de kosten van de medische zorg. De urgentie is hoog om met innovatieve oplossingen de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te verhogen en de kosten te verlagen. Door de decentralisatie van zorg in Nederland is dit voor Amsterdam een actuele uitdaging. De gemeente Amsterdam schreef daarom een wedstrijd uit voor een plan voor een instituut dat dit soort problemen onderzoekt en oplossingen biedt. Het Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD) en Duke Global Health Institute dienden voor de wedstrijd het voorstel in Amsterdam Health and Technology Institute (AHTI) op te richten. De gemeente honoreerde het voorstel met een bedrag van 7 miljoen euro. Maandag 10 november ondertekenen wethouder zorg en welzijn Eric van der Burg en de directeur van AHTI Michiel Heidenrijk het samenwerkingscontract.

Technologische toepassingen in de zorg

Het AHTI gaat innovatief onderzoek koppelen aan ondernemerschap en onderwijs. Succesvolle en duurzame inzet van nieuwe technologische toepassingen in de zorg vergt actieve samenwerking met bedrijven die dergelijke innovaties in de markt willen zetten. Michiel Heidenrijk, Executive Director AHTI: ‘Door de kennis en krachten te bundelen van alle organisaties die traditioneel te maken hebben met de zorg, zoals ziekenhuizen, de gemeente en verzekeraars, met partijen die een toenemende interesse hebben in de gezondheidsmarkt kunnen we tot vernieuwende oplossingen komen die echt werken. Dat is onze missie’.

Het academische hart van AHTI wordt, naast Amsterdam Institute for Global Health and Development en Duke Global Health Institute, gevormd door de UvA, VU,  AMC, HvA en Universiteit Twente. De AHTI werkt samen met bedrijven als Vodafone, Achmea, Boston Consulting Group en Ahold. Deze interdisciplinaire aanpak stimuleert innovatie en is kenmerkend voor AHTI.

Over AIGHD

Het Amsterdam Institute for Global Health and Development zet zich in voor kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg wereldwijd. Omdat uitdagingen in de gezondheidszorg complex zijn, koppelt het instituut verschillende disciplines zoals onderzoek, onderwijs en de gezondheidszorg aan elkaar om tot passende oplossingen te komen. AHTI is een van de laatste initiatieven van onderzoeker Joep Lange. Hij zat aan boord van het verongelukte MH-17 vliegtuig. De visie van Lange is toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg voor iedereen door gebruik te maken van de wisselwerking tussen onderzoek en praktijk en de samenwerking tussen publieke en private partners.