Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Gesprekken met burgemeester Eberhard van der Laan, het College van Bestuur van de UvA en de bezetters van het Bungehuis hebben niet tot resultaat geleid.

‘Na het gesprek op zondag zijn we met het voorstel gekomen om gezamenlijk een debatmarathon te organiseren rondom de actuele thema’s die spelen. We prijzen de onderhandelingsdelegatie van de studenten voor hun inzet, maar betreuren het dat de achterban er niet in mee heeft kunnen gaan. We geloven in die debatmarathon, omdat het om belangrijke onderwerpen gaat. We gaan hier daarom hoe dan ook mee verder’, aldus Louise Gunning, voorzitter van het College van Bestuur.

Gunning: ‘De burgemeester riep ons en de bezetters zondag bijeen in een laatste poging om met elkaar in het gesprek tot een oplossing te komen. Ik vind het zeer spijtig dat dit niet gelukt is want het Bungehuis is hard nodig voor onderwijs en onderzoek’. Ook in het kort geding dat donderdag diende, oordeelde de rechter dat de bezetters het Bungehuis moeten verlaten.

In het voorstel voor de gezamenlijk te organiseren debatmarathon waren de onderwerpen die in ieder geval besproken zouden worden: het hervormingsplan Geesteswetenschappen, democratisering/ referenda, rendement versus kwaliteit, en flexibele contracten versus vaste contracten. Het idee was dat de debatmarathon zou plaatsvinden in het Bungehuis en bezetters en CvB samen gastheer zouden zijn. ‘Wij gaan het nu alleen organiseren. Ik blijf het belangrijk vinden die onderwerpen te bediscussiëren. De Strategische Agenda hoger onderwijs, onderzoek en wetenschap verschijnt in de zomer van 2015. Wij willen daar een constructieve bijdrage aan leveren, aldus Gunning. ‘Wij roepen alle landelijk betrokken partijen, zoals het ministerie van OCW, politici, andere universiteiten, studentenorganisaties, VSNU en medezeggenschapsorganen op om mee te discussiëren’. 

De debatmarathon komt bovenop de afgesproken wekelijkse gesprekken die het CvB gaat voeren met studenten en medewerkers in CREA.