Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Het College van Bestuur (CvB) heeft toezeggingen gedaan aan de Facultaire Studentenraad Geesteswetenschappen (FSR FGw).

Het CvB erkent de kwetsbaarheid van de opleidingen op het gebied van talen en culturen en doet daarom, op voorstel van de Facultaire Studentenraad en in samenspraak met het Faculteitsbestuur, de volgende toezegging aan de Faculteit der Geesteswetenschappen:

Het College van Bestuur stelt een substantieel investeringsbudget ter beschikking aan de faculteit ten behoeve van:

1)      De implementatie en uitvoering van de plannen voor de nieuwe opleidingen zoals die zijn verwoord in Profiel 2016, namelijk Internationale studies, Liberal Arts, Midden-Oosten studies en Russische Taal en Cultuur.
2)      Aanvullende financiering zodat instroom in de kleine talenopleidingen nog twee jaar (tot september 2018) gecontinueerd kan worden.