Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Raad van Toezicht van de UvA heeft unaniem ingestemd met het instellen van student-bestuursleden in het College van Bestuur en de facultaire besturen. Ook de decanen zijn unaniem voor.

Het voorstel voor student-bestuursleden is afkomstig van de Centrale Studentenraad en de facultaire studentenraden. Vertegenwoordigers hebben vanmorgen gesproken met het College van Bestuur, naar aanleiding van het debat van gisteravond. 

'Na het voorstel van de studentenraad hebben wij dit besproken met alle decanen en met de Raad van Toezicht. De invulling, zoals de benoeming en de invulling moeten wij nog bekijken. We gaan kijken naar andere universiteiten, waar dit al wordt toegepast, zoals in Groningen, we willen het beste model kiezen. In faculteiten is er ook mee geëxperimenteerd. Het doel is de betrokkenheid en daarmee ook de invloed van studenten te verhogen', aldus Louise Gunning, voorzitter van het College van Bestuur. Hoe het student-bestuurslid wordt benoemd of toegevoegd, is nog niet bekend, dat zal worden besproken met de centrale studentenraad.

Op de bètafaculteit (FNWI) is al sprake van student-bestuurslid op directieniveau. Karen Maex, decaan van deze faculteit, heeft hier goede ervaringen mee, aan de UvA en eerder al aan de KU Leuven waar zij vice-rector was. 'In Leuven waren studenten binnen alle bestuursorganen met een afgevaardigde vertegenwoordigd. Daar heb ik ervaren hoe belangrijk het perspectief van de student is. Enerzijds leidt het tot grote transparantie over wat er in het bestuur wordt besproken. Anderzijds geef je studenten een manier om zelf agendapunten aan te brengen. De inbreng van de student blijkt zeer waardevol. Dat dit nu ook op het centraal bestuurlijke niveau gaat plaatsvinden, juich ik dan ook van harte toe.'