Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Maarten Hajer, hoogleraar Bestuur en Beleid aan de UvA en directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, is verkozen tot Overheidsmanager van het Jaar 2014. Vorige week ontving hij de award uit handen van Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Foto: Jeroen Oerlemans

Hajer was een van de drie genomineerden voor de titel. Volgens juryvoorzitter Ank Bijleveld-Schouten is hij een uitstekende personificatie van het thema van dit jaar: het creëren van verbinding. Naast wetenschap te verbinden met beleid, maakt Hajer zich volgens de jury ook sterk voor de verbinding met het publiek.

Het juryrapport meldt over Hajer dat het Planbureau voor de Leefomgeving onder zijn leiding op de landelijke en internationale kaart is gezet. Als PBL-directeur is hij wetenschappelijk adviseur van het Kabinet over zaken rond de fysieke leefomgeving (o.m. ruimtelijke inrichting, klimaatverandering en vergroening van de economie). Het is zijn missie dat beleid en politiek hun besluiten nemen op basis van wetenschappelijk onderzoek, gekoppeld aan de werkelijkheid van alledag. Hij weet met signalenrapporten onderwerpen te agenderen, die de politiek tot nadenken stemmen en die leiden tot verbinding van de departementen. Met feiten en visies, waardoor het PBL aantoonbaar waarde toevoegt aan het werk van de overheid.

De overige twee genomineerden zijn Thea Bogers, directeur Dienst Geestelijke Verzorging, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Veiligheid en Justitie, en Fred Voncken, programmadirecteur van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Over Overheidsmanager van het Jaar

Naast noodzakelijke talenten, maatschappelijke betrokkenheid en passie, moet de overheidsmanager signalen uit de samenleving kunnen vertalen naar de politiek en de dienstverlening organiseren richting de burger. De stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar brengt deze bijzondere topambtenaren die het verschil maken onder de aandacht en draagt daarmee in positieve zin bij aan het beeld van de functie van overheidsmanager.