Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Het College van Bestuur (CvB) van de UvA heeft maandagavond, 23 maart, in een gesprek met een vertegenwoordiging van De Nieuwe Universiteit (DNU) aangeboden dat de hal van het Maagdenhuis dagelijks van 9-21 uur gebruikt kan worden voor debatten en bijeenkomsten.

Tijdens het gesprek lichtte Hans Amman, namens het bestuur, toe dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de studenten en  medewerkers in het pand  bij het bestuur ligt, en dat het daarom noodzakelijk is dat het CvB het beheer van het Maagdenhuis verzorgt.

Daarnaast gaf hij aan het middel van een bezetting niet proportioneel te vinden, gezien het feit dat het bestuur op basis van vele gesprekken verregaande toezeggingen heeft gedaan, en een 10-puntenplan heeft gepresenteerd dat sterk tegemoet komt aan zorgen die in de academische gemeenschap leven.

Het CvB initieerde het gesprek vanwege toenemende zorgen over de schade en veiligheid in het Maagdenhuis. Dagelijks worden kamers geopend die dicht horen te blijven, privacygevoelige informatie is toegankelijk, schade is toegebracht aan deuren en meubilair. Daarnaast is het niet mogelijk voor medewerkers om in het Maagdenhuis aan het werk te gaan.

De vertegenwoordiging van DNU stelde in haar reactie dat zij zich het pand toegeëigend heeft, dit ‘drukmiddel’ niet wil opgeven en afspraken wil maken over veiligheid en schoonmaak. Medewerkers die normaal gesproken in het Maagdenhuis werken, zouden één keer per week hun dossiers mogen komen halen.

De delegatie van DNU gaf aan het gesprek terug te koppelen aan de General Assembly en zal woensdag 25 maart aan het CvB laten weten of er nadere afspraken kunnen worden gemaakt over het beheer van het Maagdenhuis.