Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Tot en met vrijdag 3 april verricht een team van UvA-onderzoekers een korte survey onder alle studenten en medewerkers naar aanleiding van de uitvoerige discussies in de afgelopen weken over de koers van de universiteit. De bedoeling is te inventariseren welke knelpunten studenten en medewerkers ervaren en hoe ze die besproken willen zien.

Het doel van het onderzoek is te inventariseren wat er leeft onder studenten en medewerkers van de UvA. Het biedt daarmee een overzicht van de prioriteiten in diverse groepen binnen de universiteit. Het onderzoek besteedt ook aandacht aan de verschillen en overeenkomsten binnen en tussen groepen medewerkers en studenten.

Maandag 30 maart jl. heb je per e-mail van de Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR) de uitnodiging voor de survey ontvangen. Klik op de link en vul de vragenlijst in. Ook als je niet wilt deelnemen aan het onderzoek wordt gevraagd om een korte non-respons vraag in te vullen via de tweede link in de uitnodiging.

Meedoen kost je maximaal vijf minuten. De survey sluit op vrijdag 3 april om middernacht.

Verantwoording onderzoek en uitkomst

Het onderzoek is opgezet en wordt uitgevoerd door een team van academici (survey- en beleidsonderzoekers) van de UvA dat nadrukkelijk onafhankelijk functioneert. Het onderzoek kan rekenen op brede instemming van de Centrale Ondernemingsraad (COR), Centrale Studentenraad (CSR), de ASVA studentenunie, het College van Bestuur (CvB), De Nieuwe Universiteit, en ReThink UvA.

De uitkomsten van dit onderzoek zullen zeer spoedig worden uitgewerkt in een onderzoeksrapport dat publiek zal worden gemaakt, onder meer via de website van Centrale Ondernemingsraad UvA en de Centrale Studentenraad UvA. Deelname aan dit onderzoek blijft geheel anoniem; niets in de vragen is herleidbaar tot individuen.

Meer informatie

Het onderzoeksteam bestaat uit de volgende medewerkers: Tom van der Meer (uhd, Politicologie), Thijs Bol (ud, Sociologie), Christian Bröer  (hoogleraar, Sociologie), Linda Duits (docent, Politicologie),

Karen Schiffner (obp, Graduate School Social Sciences). Voor meer informatie en met vragen kun je  een e-mail sturen naar oz_knelpunten-bb@uva.nl.