Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De UvA-medewerkers verenigd in Rethink UvA hebben vanmiddag een eerste gesprek gehad met het College van Bestuur (CvB). Het gesprek werd gevoerd naar aanleiding van de eisen die Rethink UvA tijdens de nationale actiedag op woensdag presenteerde.

‘Een constructief gesprek, waarbij de zorgen van de vertegenwoordiging van Rethink luid en duidelijk zijn overgekomen. Die nemen we mee in onze verdere gesprekken en overleggen binnen en buiten het college’, aldus Louise Gunning.

Op de agenda stonden verschillende onderwerpen waar Rethink UvA zijn zorgen over heeft geuit. Daarbij gaat het onder andere over rendementen, zeggenschap, onderwijskwaliteit, huisvesting en financiën. Rethink UvA uitte daarnaast de wens om te komen tot verdergaande democratisering en decentralisering.

Rethink UvA gaf in het gesprek aan een duidelijke reactie op hun eisen te willen. Het CvB zegde toe uiterlijk morgen met een schriftelijke reactie richting deze UvA-medewerkers te komen.

Het CvB voert deze week gesprekken – met Rethink UvA, andere groepen, studenten en medewerkers – om te praten over de zorgen die breed geuit worden.