Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Verschillende bewegingen binnen de UvA - De Nieuwe Universiteit, Rethink UvA en Humanities Rally – zijn de afgelopen periode met eisen aan de UvA gekomen. In een open brief aan alle medewerkers en studenten op dinsdag 10 maart presenteerde de UvA tien uitgangspunten voor een modernere koers. Vanmiddag om 17.00 uur staat een demonstratie aangekondigd van onder meer De Nieuwe Universiteit.

‘Wij hebben ons met het 10-puntenplan gecommitteerd en aangekondigd dat wij op al die punten verbeteringen willen aanbrengen’, aldus Louise Gunning. ‘We willen daarbij naast elkaar staan en niet tegenover elkaar, en wij willen de gehele academische gemeenschap daarbij betrekken.’

Eerder deed het bestuur toezeggingen wat betreft investeringsbudget voor de Faculteit der Geesteswetenschappen en het instellen van student-bestuursleden in het College van Bestuur en de facultaire besturen. 

Volgens de actievoerders zijn sommige toezeggingen nog niet voldoende concreet. ‘Sommige punten zijn heel concreet (instemmingsrecht allocatie, besluit Universiteitsbibliotheek), terwijl andere punten inderdaad vragen om invulling en uitwerking. Wij hebben daar gedachten over, maar wilden niet alles al meteen invullen’, zegt Louise Gunning. 

In de komende periode voert het College van Bestuur gesprekken met afvaardigingen van docenten, studenten en medewerkers binnen alle faculteiten om verder invulling te geven aan de verbeteringen. In reactie op de gezamenlijke verklaring van De Nieuwe Universiteit, Rethink UvA en Humanities Rally naar aanleiding van de open brief, stuurde het College van Bestuur op woensdag 11 maart een e-mail naar de drie bewegingen om hen uit te nodigen om met elkaar te praten over het verder concretiseren van de uitgangspunten. Ook aan de faculteiten zijn bijeenkomsten in gang gezet. 

De tien uitgangspunten

  1. Versterken medezeggenschap, instemmingsrecht op verdeelmodel
  2. Democratisering, door cruciale besluiten voor te leggen en nieuwe vormen te onderzoeken
  3. Decentralisering, door bevoegdheden zo laag mogelijk te leggen
  4. Volledige financiële openheid
  5. Besluit bouw Universiteitsbibliotheek voorleggen aan academische gemeenschap
  6. Creativiteit en vernieuwing in onderwijs en onderzoek voorop
  7. Onderwijs verbonden met en even hoog gewaardeerd als onderzoek
  8. Paal en perk aan tijdelijke arbeidscontracten
  9. Hal Maagdenhuis voor debatten
  10. Oproep naar Den Haag: neem verantwoordelijkheid