Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Na ruim zes weken bezetting heeft de politie vanmorgen het Maagdenhuis ontruimd. Gisteren besloot de rechtbank dat de bezetters het pand direct moesten verlaten. Na het oordeel van de rechter liet de UvA het vonnis betekenen, waarna het pand vier uur later leeg moest zijn.

De UvA heeft de afgelopen weken uitvoerig gesproken met studenten en medewerkers over verschillende zorgen die er leven. Het College van Bestuur heeft naar aanleiding hiervan een 10-puntenplan gepresenteerd dat aan deze zorgen tegemoet komt en een akkoord gesloten met actiegroepen, medezeggenschap en vakbonden over verdere uitvoering.

Na het inhoudelijk akkoord werd ook uitvoerig gesproken over de beëindiging van de bezetting van het Maagdenhuis. De veiligheidssituatie in het Maagdenhuis is de afgelopen periode verslechterd.  Een onderhandelaarsakkoord over vrijwillig vertrek werd helaas verworpen en er werden nieuwe acties aangekondigd. Hierop besloot de UvA een kort geding aan te spannen.

De studenten en medewerkers kondigden aan zelf na het weekend te vertrekken, maar de rechter oordeelde dat de UvA onvoldoende garanties heeft dat een aangekondigd festival veilig en ordentelijk zal verlopen. De rechter concludeerde dat De Nieuwe Universiteit geen homogene groep is waarmee afspraken kunnen worden gemaakt en dat de UvA daarom het risico niet kan nemen om dit evenement door te laten gaan. 'Om die reden konden wij niet anders dan direct het vonnis te laten betekenen. Ik begrijp heel goed dat het teleurstellend wordt gevonden dat het aangekondigde festival in het Maagdenhuis niet door kon gaan. Het is heel jammer dat het akkoord van dinsdagavond het niet gehaald heeft', aldus Louise Gunning, voorzitter van het College van Bestuur.