Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Van 7 t/m 14 april konden medewerkers van de UvA stemmen voor de ondernemingsraad. In een openbare zitting op maandag 20 april stelde het Centraal Stembureau de uitslag vast.

Voor 6 faculteiten en voor de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad van Bestuursstaf en Centrale Eenheden werd een nieuwe raad gekozen. Alleen medewerkers van de faculteit der Geneeskunde stemmen op een ander tijdstip, omdat deze faculteit onderdeel is van het Academisch Centrum en participeert in de ondernemingsraad van het gehele AMC.

Medezeggenschap bij de UvA wordt gevoed vanuit de vakbonden. Bij vrijwel alle faculteiten waren FNV Universiteiten en de VAWO (Vakbond voor de Wetenschap) vertegenwoordigd. Daarnaast konden medewerkers zich ook kandidaat stellen met een eigen lijst. Bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica deed Rethink UvA mee als nieuwe partij en behaalde 4 van de 15 zetels. 

Lager opkomstpercentage

Het opkomstpercentage bedroeg in totaal 50,1 procent, 2 procent lager dan bij de vorige ondernemingsraadsverkiezingen in 2012.De faculteit der Tandheelkunde haalde met 63,8 procent het hoogste opkomstpercentage, terwijl zij 3 jaar geleden nog als laagste scoorde.