Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Onderstaande verklaring is afkomstig van de Raad van Toezicht naar aanleiding van de Gezamenlijke Vergadering van de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Centrale Studentenraad (CSR):

De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van het oordeel van de medezeggenschapsraad dat zij het College van Bestuur in de huidige samenstelling nu niet in staat acht om in samenwerking met de academische gemeenschap vorm te geven aan de koers van de Universiteit van Amsterdam.

De Raad van Toezicht beraadt zich over de vervolgstappen teneinde zo spoedig mogelijk met een reactie te komen.

De Raad van Toezicht hecht eraan dat de rust in de academische gemeenschap terugkeert, zodat de gezamenlijk gedragen hervormingen uit het tienpuntenplan zo goed mogelijk worden uitgevoerd.