Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Het College van Bestuur bedankt de Raden van Toezicht voor de enorme inzet, de snelheid en de zorgvuldigheid waarmee zij tot conclusies en besluiten zijn gekomen. Het brede draagvlak maakt het mogelijk om de hervormingsagenda van de UvA samen ter hand te nemen.

Als collega’s spreken wij grote waardering uit voor de onvermoeibare inzet waarmee Louise Gunning sinds 1 april 2012 leiding heeft gegeven aan de UvA en de HvA. Bij haar aanstelling kreeg ze de opdracht om de samenwerking tussen de UvA, de HvA en de VU verder vorm te geven. Dit heeft ze met verve ter hand genomen met als resultaat een versterking van het hoger onderwijs in Amsterdam. Louise heeft met veel passie en persoonlijke betrokkenheid invulling gegeven aan haar rol. Het was een genoegen om met haar te werken en wij zijn blij dat ze de UvA blijft versterken als universiteitshoogleraar.

Onderwijs en onderzoek aan beide instellingen staan blijvend hoog aangeschreven. Er ligt dus een stevige basis om ons op de hervormingsagenda van de UvA te richten. Samen met alle geledingen zullen we werken aan rust in de academische gemeenschap zodat de HvA door kan gaan op de ingeslagen weg en bij de UvA de noodzakelijke hervormingen gestalte kunnen krijgen.

Wij zijn blij met de aanstelling van Edgar du Perron als vicerector voor de UvA. Met zijn aanstelling is de zorg en aandacht die dit proces verdient vanuit het College van Bestuur, gegarandeerd.