Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Eind april is Edgar du Perron, decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid gevraagd om een tijdelijke rol te vervullen als vicerector bij het CvB, belast met de democratisering van de universiteit.

Prof. mr. Edgar du Perron, fotograaf Jeroen Oerlemans
Edgar du Perron

Edgar du Perron zal wekelijks deelnemen aan de CvB-vergaderingen over onderwerpen die de democratiseringsagenda raken. Besluitvorming hierover blijft de verantwoordelijkheid van het CvB. Du Perron zal niet aanwezig zijn bij de behandeling van onderwerpen waarbij een belangenconflict kan ontstaan met zijn decanaat.

Het College van Bestuur en vicerector Edgar du Perron zijn gezamenlijk tot de volgende taakomschrijving gekomen:

  • Het faciliteren van de twee commissies, zoals afgesproken met medezeggenschapsraden en actiegroepen, en het bewaken dat de conclusies en uitkomsten ter implementatie worden voorgelegd aan de academische gemeenschap; 
  • Het nader uitwerken van het tienpuntenplan en het bewaken dat de daarin opgenomen doelstellingen worden behaald;
  • Het communiceren van de democratiseringsagenda, waaronder het tussentijds rapporteren aan de academische gemeenschap over die agenda;
  • Het faciliteren en bevorderen van het vrije debat over democratisering binnen de UvA.