Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Universiteit van Amsterdam gaat niet meedoen aan het experiment met student-promovendi. Het College van Bestuur heeft promovendiraad UvApro laten weten geen aanvraag in te dienen bij het Ministerie van OCW.

Promoveren
Foto: Eduard Lampe

‘We zijn de minister erkentelijk dat er naar de mogelijkheden gekeken wordt en we hebben de opzet van het experiment met interesse bestudeerd’, aldus rector magnificus Dymph van den Boom. ‘De opleiding van promovendi is een van de belangrijkste, unieke taken van de universiteit. Aansluiten bij de Europese standaard is goed is voor de internationalisering van het Nederlandse hoger onderwijs. In de huidige constellatie aan de UvA, waarin onder andere wordt gewerkt aan een nieuwe P&O-beleidsnotitie met aandacht voor de loopbaanontwikkeling van jonge wetenschappers, kiest de UvA er echter voor zich niet aan te melden voor het experiment.’

De UvA volgt de verdere ontwikkelingen nauwlettend.