Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft UvA-hoogleraren Irene de Jong, Joost Reek, Richard Ridderinkhof en Huib Bakker gekozen tot lid. Ook UvA-eredoctor Chryssa Kouveliotou treedt als lid toe. Leden van de KNAW, vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines, worden gekozen op grond van voordrachten van peers binnen en buiten de Akademie.

Logo KNAW

In totaal treden er zestien nieuwe leden toe. De KNAW telt ongeveer vijfhonderd leden. Het lidmaatschap is voor het leven. De nieuwe Akademieleden worden op maandag 28 september geïnstalleerd in het Trippenhuis van de KNAW.

Over de nieuwe leden 

Irene de Jong (1957), hoogleraar klassiek Griekse taal- en letterkunde, past concepten uit de narratologie toe op oud-Griekse literatuur, in het bijzonder op de werken van Homerus, Herodotus, Sophocles en Euripides. Centrale vraag in haar onderzoek is waarom de Griekse literatuur, die meestal niet gelezen werd maar voorgedragen, zo effectief en overtuigend was. Op het gebied van de narratieve analyse is De Jong een wereldautoriteit.

Joost Reek (1967), hoogleraar supramoleculaire katalyse, houdt zich bezig met de ontwikkeling van supramoleculaire concepten in de katalyse. Daarbij laat hij zich inspireren door voorbeelden uit de natuur. Zijn werk op het gebied van de katalyse krijgt wereldwijd wetenschappelijke erkenning én het heeft commerciële potentie.

Richard Ridderinkhof (1964), hoogleraar neurocognitieve ontwikkeling en veroudering, heeft op het gebied van neurocognitieve ontwikkeling baanbrekend werk verricht. Ridderinkhof doet onder meer onderzoek naar welke hersengebieden actief zijn bij ‘actiecontrole’: doelgericht stoppen en selecteren van gedrag. Zijn onderzoek naar ‘cognitieve controle’, het vermogen om flexibel te handelen al naar gelang de eisen van de omgeving, is een klassieker geworden in het veld.

Huib Bakker (1965), hoogleraar spectroscopie, is wereldwijd bekend als expert in het onderzoek van eigenschappen van water en ijs. Bakker ontwikkelde een bijzondere infraroodtechniek die het mogelijk maakt de beweging en interactie van watermoleculen te bepalen. De nieuwe inzichten die dat opleverde over het gedrag van watermoleculen vinden hun toepassingen in de voedingsindustrie, energieopslag en bij waterzuivering.

Chryssa Kouveliotou (1953), hoogleraar hoge-energieastrofysica (Nasa Marshall Space Flight Center, Huntsville, VS), heeft wereldwijde erkenning voor haar werk op het gebied van de hoge-energieastrofysica. Zij heeft fundamentele bijdragen geleverd aan het bepalen van de oorsprong van korte flitsen van hoog-energetische gammastraling uit het heelal (gamma-ray bursts). Deze blijken te worden veroorzaakt door samensmeltende neutronensterren of exploderende zware sterren. Daarnaast is haar werk aan neutronensterren met extreem sterke magneetvelden internationaal leidend.