Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De statistische experts die onderzoek verrichtten naar het werk van sociaal psycholoog Jens Förster reageren op de vragen en opmerkingen naar aanleiding van het onderzoek.

Hier leest u hun volledige reactie (in het Engels).

 

Bericht 2 juni 2015

Drie onafhankelijke statistische experts hebben op verzoek van de Universiteit van Amsterdam vervolgonderzoek verricht naar werk van sociaal psycholoog Jens Förster. Zij hebben sterk bewijs gevonden voor ‘een  geringe waarheidsgetrouwheid’ van resultaten in verscheidene publicaties.

Na uitgebreide statistische analyse concluderen de experts dat veel experimenten die in de artikelen worden beschreven, een uitzonderlijk lineair verband laten zien. De lineariteit is niet alleen opvallend, maar vaak ook te mooi om waar te zijn, omdat zij op gespannen voet staat met de toevalsvariatie in de experimenten.

De auteurs classificeren de onderzochte publicaties  in drie categorieën: publicaties met sterk, onduidelijk en géén statistisch bewijs voor een geringe waarheidsgetrouwheid.

Van de onderzochte artikelen vallen er acht in de eerste categorie: sterk statistisch bewijs voor een geringe waarheidsgetrouwheid. Drie artikelen vallen in de tweede categorie en vier artikelen in de laatste.

Het onderzoek  is een vervolg  op eerder onderzoek naar het werk van Förster, in het bijzonder drie artikelen. Dit was reden voor de decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en het bestuur van de Afdeling Psychologie om het College van Bestuur van de UvA te verzoeken aanvullend feitenonderzoek te laten doen naar het werk van Förster gedurende zijn dienstverband aan de UvA.

De tijdschriften waarin de acht artikelen uit de eerste categorie en de drie artikelen uit de tweede categorie gepubliceerd zijn, zullen een exemplaar van het rapport ontvangen met het verzoek respectievelijk de overweging de betreffende artikelen terug te trekken. Van de proefschriften waarbij Jens Förster promotor was, zullen de artikelen nog nader worden bekeken.