Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Op vrijdag 19 juni 2015 heeft 'Het Parool' een eerste artikel in een reeks van twee geplaatst over de huisvestingsplannen van de UvA. Het tweede deel volgt op zaterdag 20 juni. De UvA heeft de volgende reactie gestuurd aan de redactie van 'Het Parool':

'Al sinds de jaren ´80 werkt de UvA met een huisvestingsplan. De UvA hanteert strikte eisen om continu controle te houden op voldoende financiering van het totale vastgoed. Het huisvestingsplan wordt twee keer per jaar beoordeeld, zo nodig aangepast en als onderdeel van de (meerjaren)begroting vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Er zijn drie harde eisen waaraan de huisvestingsplannen als geheel altijd zijn getoetst:

  1. De huisvestingsreserve mag aan het eind van de hele periode (2035) niet in het rood uitkomen
  2. De interne doorberekende kale huisvestingslasten ('eigenaarslasten') mogen nooit meer bedragen dan 12% van de inkomsten
  3. De solvabiliteit van de UvA moet boven de 30% signaleringswaarde van de onderwijsinspectie blijven

Deze financiële eisen worden ook gebruikt om ieder project afzonderlijk te beoordelen. De UvA laat zich hierin bij belangrijke beslissingen adviseren door gespecialiseerde externe bureaus. Dit heeft er onder andere toe geleid dat in december 2014 het besluit tot de investering in de bouw van een nieuwe Universiteitsbibliotheek is uitgesteld. Eerder leidde de financiële eisen tot de constatering dat de investering voor de bètafaculteit op het Science Park naar beneden moest worden bijgesteld.'