Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Eind februari stemden de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de UvA unaniem in met het toevoegen van een studentassessor aan het College van Bestuur. De werving is nu begonnen. Het is de bedoeling dat de studentassessor per 1 september 2015 aantreedt.

De student wordt niet formeel lid van het bestuur, omdat hij of zij dan (mede)verantwoordelijkheid zou dragen voor alle bestuurlijke dossiers en in formele zin aansprakelijk is voor het gehele beleid dat aan de UvA wordt gevoerd. In plaats daarvan is ervoor gekozen de student als assessor toe te voegen aan het bestuur. De functie van adviseur biedt de studentassessor de mogelijkheid zich te concentreren op de onderwerpen die voor studenten het meest van belang worden geacht.

‘Wij zien het als een zeer wenselijke situatie dat er iemand aanwezig is bij de CvB-vergaderingen, die er altijd voor zorgt dat de belangrijke punten vanuit de medezeggenschap en de academische gemeenschap op de agenda staan', aldus de Centrale Studentenraad in een reactie.

Het College van Bestuur benoemt de studentassessor, op voordracht van een benoemingsadviescommissie waarin zowel de Centrale Studentenraad als de Raad van Toezicht vertegenwoordigd zullen zijn. De benoeming is voor de periode van een jaar, voor het collegejaar 2015-2016. Na dit jaar wordt het studentassessorschap geëvalueerd, mede afhankelijk van de bevindingen van de commissie democratisering.

Het voorstel voor een studentassessor is afkomstig van de Centrale Studentenraad. Het doel is om in de centrale besluitvorming de aandacht te vergroten voor het onderwijs- en studentenperspectief en de transparantie te bevorderen over onderwerpen die op de bestuurlijke agenda staan. De komst van een studentassessor is een van de onderdelen van het democratiseringsproces binnen de UvA, waartoe ook de uitwerking van het tienpuntenplan, de op te richten commissie democratisering en het werk van Edgar du Perron als vicerector behoren.