Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Ten aanzien van de tijdelijke aanstellingen en contracten stelt het College van Bestuur zich op het standpunt dat deze dienen te worden opgesteld naar de letter en de geest van de cao-nu en de Wet Werk en Zekerheid. Om te garanderen dat alle faculteiten hier op een eenduidige manier mee omgaan, heeft het College van Bestuur, in overleg met vicerector Edgar du Perron, besloten om mr. Remko Koopman, Vertrouwenspersoon Individuele Rechtspositie (VIR), bindend advies te laten uitbrengen over individuele gevallen met een tijdelijk contracten of aanstellingen.

Iedere medewerker die werkzaam is, of recent is geweest, op een tijdelijk contract of tijdelijke aanstelling en van mening is dat zij of hij niet wordt behandeld in overeenstemming met de letter en geest van de cao-nu en de WWZ, of als haar of zijn behandeling anderszins unfair is, kan zich keren tot de heer Koopman voor een bindend advies.

Als gevolg van de gesprekken met de heer Koopman kan het voorkomen dat individuele besluiten worden herzien. Daarnaast zal de heer Koopman op basis van de gesprekken een vrijblijvend advies uitbrengen aan het College van Bestuur over het beleid ten aanzien van tijdelijke contracten en aanstellingen.

Iedere medewerker die een gesprek zou willen voeren over haar of zijn positie, kan telefonisch of via e-mail contact opnemen met Remko Koopman, T: +31 (0)20 525 4357.