Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Lianne Schmidt, masterstudent International Development Studies, is per 1 september 2015 benoemd tot studentassessor aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het College van Bestuur heeft Schmidt benoemd op voordracht van een sollicitatiecommissie waarin de Centrale Studentenraad (CSR), het College van Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht vertegenwoordigd waren. De benoeming is voor de periode van een jaar, het collegejaar 2015-2016.

Lianne Schmidt - studentassessor

Als studentassessor gaat Schmidt deelnemen aan de beraadslaging over het centraal te voeren beleid aan de UvA, met een focus op onderwijs- en studentgerelateerde onderwerpen. Hiertoe zal zij de vergaderingen van het CvB bijwonen en het CvB adviseren, en onderwerpen op de bestuurlijke agenda plaatsen. Ze zal nauw contact onderhouden met studenten binnen en buiten de medezeggenschap om op die manier een scharnierfunctie te vervullen tussen het bestuur en de studentengemeenschap.

De sollicitatiecommissie roemt Lianne Schmidt om haar uitgebreide medezeggenschapservaring:  ‘Uit haar CV, brief en de gesprekken die we met haar hebben gevoerd,  kwam naar voren dat Lianne erg gepassioneerd is om bij te dragen aan verdere verbetering van het onderwijs en hierbij zoveel mogelijk anderen te betrekken. Lianne is iemand die zeer proactief is en bereid is om met eenieder de dialoog aan te gaan. De sollicitatiecommissie heeft er dan ook alle vertrouwen in dat zij zich ten volle zal inzetten.’

Lianne Schmidt: ‘De afgelopen jaren heb ik me als lid van opleidingscommissies op decentraal niveau ingezet voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij heb ik ook de invloed van meer centraal beleid ervaren. Mede daarom wil ik als studentassessor de afstand van het CvB tot de studentengemeenschap verkleinen en de koppeling met de medezeggenschap  versterken’, vertelt Schmidt. ‘Ik ga me dan ook inzetten om de onderwerpen die nu spelen binnen de academische gemeenschap – ook bij de diverse actiegroepen – hoog op de CvB-agenda te plaatsen. Ook wil ik ervoor zorgen dat alle relevante partijen in een vroeg stadium van het besluitvormingsproces geraadpleegd worden. Als schakel tussen het CvB en studenten wil ik zo de medezeggenschap versterken en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van en de communicatie over het UvA-beleid.'

Over Lianne Schmidt

Schmidt (1993) doet de onderzoeksmaster International Development Studies aan de UvA en is sinds mei 2015 tevens onderzoeksassistent. In 2014 behaalde zij – cum laude en ‘met honours’ – het bachelordiploma Algemene sociale wetenschappen. Schmidt heeft een ruime bestuurlijke ervaring en ervaring met medezeggenschap. Aan de UvA was zij achtereenvolgens lid en vicevoorzitter van de opleidingscommissie Algemene sociale wetenschappen en sinds september 2014 lid van de opleidingscommissie International Development Studies. Van april 2014 tot maart 2015 nam zij zitting in het bestuur van de Student Amsterdam Model United Nations (SAMUN). Op haar middelbare school, de CSG Willem de Zwijger in Schoonhoven, was Schmidt voorzitter van de leerlingenraad en lid van de medezeggenschapsraad.