Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Studenten die dit jaar een UvA-beurs toegekend hebben gekregen, zijn 1 oktober gehuldigd tijdens een speciale certificaatuitreiking. De ceremonie vond plaats in het Maagdenhuis en opende met een toespraak van rector magnificus Dymph van den Boom.

Foto: Dirk Gillissen

Ongeveer 100 studenten uit bijna 50 verschillende landen waren bij de huldiging aanwezig. Net als in 2014 werden de studenten gehuldigd die dit jaar de Amsterdam Merit Scholarship en de Amsterdam Excellence Scholarship hebben ontvangen. Dit jaar was er bovendien aandacht voor de studenten die de Amsterdam Science Talent Scholarship, Holland Scholarship en Orange Tulip Scholarship ontvingen.

Openheid, tolerantie en een internationale mentaliteit

Prof. Van den Boom feliciteerde de studenten en heette ze welkom aan de UvA en in Amsterdam, ‘een stad met een trotse geschiedenis van openheid, tolerantie en een internationale mentaliteit.’ Daarbij verwees ze naar verscheidene historische figuren die naar Amsterdam kwamen vanwege de liberale houding. Van den Boom wijdde eveneens aandacht aan de onlosmakelijke band tussen de stad en de UvA, die ‘een lange traditie van ruimdenkendheid en maatschappelijke betrokkenheid kent’. Bij de afsluiting van haar toespraak benadrukte Van den Boom de belangrijke rol van studenten in het vormgeven van de toekomst van de Universiteit en de maatschappij, evenals hun rol als ‘ambassadeurs’ van de Universiteit.

Openingsspeech door rector magnificus Dymph van den Boom. Foto: Dirk Gillissen.

Leerkansen

Na Van den Booms toespraak had professor Patrick Decowski, hoogleraar Experimental Astroparticle Physics, een aantal adviezen voor de studenten. Hij spoorde ze aan om nieuwsgierig, leergierig en dankbaar te zijn en hun integrale rol in het verbeteren van de universiteit waar te maken. Decowski drukte de studenten op het hart om het maximale te halen uit hun verblijf in een voor hen vreemd land, en zo veel mogelijk gebruik te maken van deze waardevolle leerkans. Zijn laatste advies – koop een fiets – werd met veel gelach ter harte genomen.

Decowski’s toespraak werd gevolgd door Naida Hadziomerovic, een onderzoeksmasterstudente die de Amsterdam Merit Scholarship heeft mogen ontvangen en wier speech zich richtte op het thema ‘dankbaarheid’. De uit Bosnië afkomstige Hadziomerovic vertelde over haar verleden, haar jeugd in het roerige Bosnië en Herzegovina, de verhuizing naar Nederland en de veranderingen die dat met zich meebracht, en hoe dat alles haar heeft gevormd als persoon en haar heeft geleerd dankbaar te zijn. Als laatste spoorde ze haar mede-bursalen aan ‘deze kans met beide handen te grijpen en er zo veel mogelijk uit te halen.’

Na de toespraken werden de diploma’s groepsgewijs aan de studenten uitgereikt. De ceremonie sloot af met een feestelijke borrel.

Foto: Dirk Gillissen

Over de beurzen

Elk jaar kent de UvA beurzen toe aan studenten in uiteenlopende disciplines: de Amsterdam Excellence Scholarship, Amsterdam Merit Scholarship, Amsterdam Science Talent Scholarship, Holland Scholarship and Orange Tulip Scholarship.