Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Het aantal nieuwe bachelorstudenten aan de UvA is dit studiejaar 10% gedaald ten opzichte van vorig studiejaar, van 5.216 naar 4.679 studenten. De instroom van masterstudenten is licht gestegen, met 5.018 nieuwe studenten dit studiejaar tegenover 4.918 vorig jaar. Het gaat om voorlopige cijfers per 12 oktober.

Stategie & informatie

Mogelijke verklaringen

De daling in de instroom van bachelorstudenten kan verschillende oorzaken hebben, volgens waarnemend voorzitter en rector magnificus Dymph van den Boom. ‘Ten eerste is er landelijk een duidelijke teruggang te zien in de vakgebieden waarin de UvA sterk vertegenwoordigd is, de alfa- en sociale wetenschappen, terwijl de belangstelling voor techniek en landbouw – vakgebieden die aan de UvA niet worden gegeven – juist stijgt.’ Een volledige verklaring is dit niet, want de bachelorinstroom in de alfa- en sociale wetenschappen lijkt aan de UvA iets sterker terug te lopen dan gemiddeld.

Een tweede mogelijke verklaring is de invoering van het leenstelsel. ‘Huisvesting in Amsterdam is duur en studenten moeten nu alles lenen. Dat kan een rol hebben gespeeld’, aldus Van den Boom. ‘Daarnaast kan de invoering van UvA-matching een rol spelen.’ Matching is aan de UvA ingevoerd om de aankomende studenten hun studiekeuze te laten testen en daarmee uitval in het eerste jaar te voorkomen.

‘Ook de bezetting van het Bungehuis en het Maagdenhuis in het voorjaar, rond de tijd dat veel scholieren zich oriënteren op hun keuze, kan van invloed zijn geweest op de keuze van sommige scholieren’, zegt Van den Boom. ‘Dat is zeker niet uit te sluiten.’

‘Fiks en schoksgewijs’

In de voorgaande jaren is het aantal studenten aan de UvA hard gegroeid – de instroom is met deze daling terug op het niveau van voor 2011. Van den Boom: ‘Het is bewust beleid om, na de forse groei in de afgelopen tien jaar, het aantal bachelorstudenten te stabiliseren of zelf iets te laten dalen. Het is niet goed als onderwijs en onderzoek in omvang te ver uit elkaar gaan lopen en een te harde groei van het aantal studenten kan gaan botsen met de kwaliteit. Dus in dat opzicht zou een lichte, gecontroleerde daling geen probleem zijn geweest. Alleen de daling zoals we nu zien bij de bachelors in de alfa- en sociale wetenschappen is fiks en nogal schoksgewijs. Daar ben ik dus zeker niet blij mee. Het is lastig voor opleidingen die juist behoefte hebben aan stabiliteit.’

Totaal aantal ingeschreven studenten

Het totaal aantal ingeschreven bachelorstudenten is ook iets gedaald, van 19.336 naar 18.502. Dat is deels het gevolg van minder nieuwe studenten, maar komt ook door het programma Studiesucces aan de UvA, waardoor studenten gemiddeld iets sneller afstuderen. Van alle bachelorstudenten die niet in het eerste jaar zijn uitgevallen, haalt 71 procent in vier jaar het diploma. Het totale aantal masterstudenten stijgt licht van 11.172 vorig jaar naar 11.376 dit jaar.